Gruzińska delegacja z wizytą w IRMiR

2019-07-11 | IRMiR

W dniu 9 lipca 2019 r. Instytut Rozwoju Miast i Regionów miał przyjemność gościć 10-cio osobową delegację z Gruzji, która przybyła do Krakowa z oficjalną wizytą w ramach międzynarodowego projektu Poprawa jakości infrastruktury poprzez lepszy system planowania (ang. Improving Infrastructure Quality through Better Planning Systems)”. W skład gruzińskiej delegacji wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz administracji samorządowej, specjalizujący się w dziedzinie planowania przestrzennego i architektury.

Pobyt Gruzinów w Krakowie rozpoczął się od porannej wizyty w siedzibie Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, podczas której omówiono cele oraz profil działalności naszego Instytutu. Delegację gruzińską w imieniu Dyrektora Instytutu Rozwoju Miast i Regionów przywitał dr Karol Janas – Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR. Z uwagi na charakter wizyty, szczególne miejsce poświęcono szeroko pojętej problematyce planowania przestrzennego w ujęciu lokalnym oraz kwestiom związanym z dostępnością danych przestrzennych. Zagadnienia te zostały szerzej omówione przez pracowników IRMiR: Dariusza Mikołajczyka z zakładu B-4 oraz Agnieszki Gajdy z zakładu B-2.

Z inicjatywy IRMiR w wydarzenie włączył się również Urząd Miasta Krakowa. Dzięki podjętym staraniom ze strony Organizatorów we współpracy z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa, kolejne spotkania zorganizowano w siedzibie Urzędu Miasta. Delegację gruzińską w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa przywitał jego Pełnomocnik ds. Kultury – Robert Piaskowski, który pokrótce przedstawił rys historyczny miasta, akcentując wątki związane z podejmowanymi działaniami na rzecz harmonizacji rozwoju przestrzennego Krakowa oraz ochrony środowiska kulturowego.

Z dużym zainteresowaniem Gruzinów spotkały się przygotowane specjalnie na tą okazję prezentacje branżowe przedstawicieli Wydziału Planowania Przestrzennego (jednostkę reprezentowała Jolanta Czyż – Kierownik Pracowni Urbanistycznej) oraz Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego (jednostkę reprezentowali Ewa Glińska-Holcer i Tomasz Przybyło). W szczególności poruszone zostały kwestie dotyczące zasad sporządzania dokumentów planistycznych, prowadzenia polityki przestrzennej i zarządzania miastem historycznym, a także tworzenia parków kulturowych i ochrony dóbr kultury, jak również sposobów dofinansowywania prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych.

Program wizyty obejmował również wycieczkę studyjną po centrum Krakowa, objętego parkiem kulturowym „Stare Miasto”, oraz zwiedzanie dwóch strategicznych inwestycji miejskich, tj. Tauron Areny Kraków i Centrum Kongresowego ICE.

Pobyt Gruzinów w Krakowie stanowił jeden z elementów kilkudniowego wyjazdu szkoleniowo-studyjnego zaplanowanego w dniach 8-12 lipca. Dalsza część programu, za której koordynację odpowiadają nasi partnerzy projektu z Instytutu Rozwoju Terytorialnego, kontynuowana jest w Bytomiu, we Wrocławiu i Zgorzelcu. Głównym celem projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, jest zwiększenie potencjału gruzińskiej administracji, zarówno na poziomie centralnym, regionalnym, jak i lokalnym, w zakresie planowania przestrzennego i wsparcia procesu inwestycyjnego.

Więcej na temat projektu można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Zachęcamy również do polubienia prowadzonego na tę okoliczność profilu społecznościowego.

Relacja z wydarzenia pojawiła się również na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Krakowa.

W tym miejscu pragniemy podziękować naszym partnerom z Urzędu Miasta Krakowa oraz wszystkim prelegentom i uczestnikom za poświęcony czas, zaangażowanie i współorganizację tego prestiżowego wydarzenia.

Z ramienia Instytutu niniejszy projekt prowadzony jest w Zakładzie Kształtowania Przestrzeni i Rewitalizacji (B4), przy udziale Zespołu Planowania Rozwoju Miast i Wsi (S1) oraz Obserwatorium Polityki Miejskiej (B2).

1
2
3
4
5

Publikacje