Polski rynek nieruchomości mieszkaniowych

Spis treści:

WPROWADZENIE / 4
Raport w punktach / 7
Kluczowe wnioski / 8
Najważniejsze rekomendacje / 9
1. ZASÓB MIESZKANIOWY W 2020 R. / 11
1.1. Polska na tle Europy / 11
1.2. Wskaźniki ilustrujące stan mieszkalnictwa / 16
1.3. Zasoby mieszkaniowe gmin / 24
2. CENY I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI W 2020 R. / 26
2.1. Determinanty wpływające na poziom cen mieszkań / 26
2.2. Rynek pierwotny / 27
2.3. Rynek wtórny / 29
3. BUDOWNICTWO I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA / 31
3.1. Aktywność budowlana na rynku mieszkaniowym / 31
3.2. Średni koszt budowy mieszkań / 32
4. WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH / 34
4.1. Diagnoza i kierunki zmian w sektorze mieszkaniowym / 34
4.2. Trendy cenowe na rynku mieszkań / 35
4.3. Sprzedaż i kupno lokali mieszkalnych / 38
5. SYTUACJA NA RYNKU NAJMU / 42
5.1. Opłaty czynszowe za wynajem mieszkań / 43
5.2. Opłaty czynszowe za wynajem pokoi / 43
ANEKS METODYCZNY / 45
SŁOWNICZEK / 48
LITERATURA / 50
Akty prawne / 51
Źródła internetowe / 51
SPIS RYCIN I TABEL / 53

DO POBRANIA:  https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2023/05/Polski-rynek-nieruchomosci-mieszkaniowych.pdf

ISBN 978–83–67231–24–4

Cena książki: 0,00 zł brutto