Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej (B2)


E-mail: opmr@irmir.pl
Telefon: +48 12 634 23 22 wew. 61


[Kraków]

Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej (OPMR) to centrum wiedzy o rozwoju polskich miast i regionów.

OPMR wspiera procesy dotyczące zarządzania miastami i regionami poprzez integrację i upowszechnianie danych, prowadzenie badań naukowych i publikację raportów tematycznych poruszających kwestie m.in.: demografii, mieszkalnictwa, polityk społecznych, gospodarki, rynku pracy, kształtowania przestrzeni, środowiska, urbanizacji, transportu, mobilności miejskiej czy zarządzania i finansów publicznych. To platforma wymiany wiedzy i doświadczeń skierowana do wszystkich osób, którym bliski jest los polskich miast i regionów: administracji lokalnej, regionalnej i krajowej, naukowców, organizacji pozarządowych, mieszkańców: https://obserwatorium.miasta.pl/

Ponadto gromadzone i przetwarzane przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej dane wizualizowane są w formie interaktywnych map, wykresów i tabel udostępnianych na Geoportalu Miast i Regionów.

OPMR organizuje także seminaria naukowe i konferencje, między innymi Kongres Polityki Miejskiej i Regionalnej – największe wydarzenie poświęcone tworzeniu oraz wdrażaniu polityk miejskich i regionalnych w Polsce.


dr Karol Janas
Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR, adiunkt

E-mail: kjanas@irmir.pl