Publikacje

Publikacje zespołu Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej OPMR (B2)

dr Karol Janas

Monografie:

 • Janas K., Trojnar M. (red.), 2015, Community-Led Urban Regeneration. Polish – Ukrainian Experience and Inspiration, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Dej M., Janas K., Wolski O. (red.), 2014, Towards Urban-Rural Partnerships in Poland. Preconditions and Potential, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Dej M., Janas K., Wolski O. (red.), 2014, Współpraca Miejsko-Wiejska w Polsce. Uwarunkowania i Potencjał, Kraków.
 • Jarczewski W., Huculak M., Janas K., 2013, Rewitalizacja Podwórek. Kompendium, IRM, Kraków.
 • Janas K., Jarczewski W., Waśkowicz W., 2010, Model Rewitalizacji Miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Domański B., Działek J., Górecki J., Gwosdz K., Janas K., Jarczewski W., Kocaj A., Micek G., Padło T., 2008, Inwestycje Zagraniczne w Małopolsce 2007, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • Domański B., Działek J., Górecki J., Huculak M., Janas K., Jarczewski W., Micek G., Sobala-Gwosdz A., 2007, Analiza Lokalnego Rynku Przedsiębiorstw w Krakowie w Latach 2000-2005, Raport dla Urzędu Miasta Krakowa.
 • Janas K., Żurek Sz., Galusek Ł., Jurecki M., Dumitru A., 2007, Rumunia oraz Mołdowa, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków.
 • Domański B., Gwosdz K., Działek J., Huculak M., Janas K., Jarczewski W., Micek G., Sobala-Gwosdz A., 2006, Inwestycje Zagraniczne w Małopolsce 1989-2005, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

Rozdziały w monografiach:

 • Janas K., 2014, What Participation?, [w:] Sykała Ł., Wolski O., Dej M. (red.), The LEADER Method – Transferring Experiences of the Visegrad Group Countries to Georgia, Institute of Urban Development, Kraków.
 • Janas K., Krzeszowska P., 2011, Mieszkańcy Gminy Niepołomice wobec Uprzemysłowienia, [w:] Jarczewski W., Huculak M. (red.), Sukces Polityki Proinwestycyjnej. Niepołomice 1990-2010. Wnioski dla Władz Lokalnych, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, ss. 163-179.
 • Janas K., 2009, Rewitalizacja w Newcastle upon Tyne i Gateshead, [w:] Guzik R. (red.), Rewitalizacja Miast w Wielkiej Brytanii, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, ss. 138-180.
 • Janas K., Kocaj A., 2009, Rewitalizacja a Ochrona i Konserwacja Dziedzictwa Kulturowego i Zrównoważony Rozwój, [w:] Guzik R. (red.), Rewitalizacja Miast w Wielkiej Brytanii, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, ss. 83-94.
 • Biernacki W., Bokwa A., Domański B., Działek J., Janas K., Padło T., 2008, Mass Media as a Source of Information About Extreme Natural Phenomena in Southern Poland, [w:] Carvalho A. (red.), Communicating Climate Change: Discourses, Mediations and Perceptions, Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho, Braga, ss. 190-200.
 • Biernacki W., Działek J., Janas K., Padło T., 2008, Community Attitudes Towards Extreme Phenomena Relative to Place of Residence, [w:] Liszewski S. (red.), The Influence of Extreme Phenomena on the Natural Environment and Human Living Conditions, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 207-236.
 • Janas K., 2004, Dzieje Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Przestrzeń w Badaniach i Wędrówkach Studentów Geografii, pod red. G. Micka i T. Padło, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, ss. 11-18.

mgr Agnieszka Gajda

Artykuły w czasopismach i seriach wydawniczych anglojęzycznych:

 • Kłapyta P., Zasadni J., Pociask-Karteczka J., Gajda A., Franczak P., 2015, Late Glacial and Holocene Paleoenvironmental Records in the Tatra Mountains, East-Central Europe, Based on Lake, Peat Bog, and Colluvial Sedimentary Data: A Summary Review, Quaternary International [in press] doi:10.1016/j.quaint.2015.10.049
 • Pociask-Karteczka J., Gajda A., Franczak P., 2014, Regional Distribution and Relevance in Paleoenvironmental Studies of Lakes in the Tatra Mts. (Western Carpathians), Late Pleistocene and Holocene Climatic Variability in the Carpathian-Balkan Region, ss. 137-143
 • Harvey F., Kaim D., Gajda A., 2014, Analysis of Historical Change Using Cadastral Materials in the Carpathian Foothills, European Journal of Geography, 5 (3), ss. 6-12

Artykuły w czasopismach i seriach wydawniczych polskojęzycznych:

 • Gajda A., 2014, Wykorzystanie Danych ze Skaningu Laserowego do Pomiaru Zmian Zasięgu oraz Struktury Pionowej Roślinności Semi-Naturalnego Odcinka Doliny Wisły, Prace Geograficzne, 138, ss. 67-81, doi: 10.4467/20833113PG.14.019.2701
 • Gajda A., Plaza M., 2009, Inwentaryzacja Wysypisk Śmieci w Ojcowskim Parku Narodowym, Prądnik, Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera, 18, ss. 85-94

Współautorstwo monografii:

Rozdziały w monografiach anglojęzycznych:

 • Szczepanowicz-Balon D., Kubal M., Gajda A., 2013, The Polish Tourism to Israel: An Overview, [w:] M. Kozak, N. Kozak (red.), Cambridge Scholars Publishing Tourism Research: An Interdisciplinary Perspective, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2013, ss. 172-190

Opracowania kartograficzne:

 • Żelazny M., Siwek J., Liová S., Šimor V., Dąbrowska K., Wolanin A., Pociask-Karteczka J., Płksa Ł., Gajda A., Siwek J.P., Rzonca B., Gavurník J., 2015, Stosunki Wodne i Regiony Hydrograficzne / Vodná Pomery a Hydrografická Regióny / Hydrological Conditions and Hydrographic Regions [w:] Dąbrowska K., Guzik M., ([red.], 2015, Atlas Tatr – Przyroda Nieożywiona / Atlas Tatier – Neživá Príroda / Atlas of the Tatra Mountains – Abiotic Nature, Wydawnictwo TPN, Zakopane
 • Siwek J., Żelazny M., Liová S., Šimor V., Pociask-Karteczka J., Gajda A., 2015, Podział Hydrograficzny / Hydrografické Členenie / Watersheds [w:] Dąbrowska K., Guzik M., ([red.], 2015, Atlas Tatr – Przyroda Nieożywiona / Atlas Tatier – Neživá Príroda / Atlas of the Tatra Mountains – Abiotic Nature, Wydawnictwo TPN, Zakopane
 • Szczepanowicz B., Autorstwo Map i Rycin: Gajda A., 2014, Ziemia Święta. Geografia Biblijna, Wydawnictwo WAM, Kraków
 • Izdebski A., Autorstwo Map: Gajda A., 2013, Rural Economy in Transition. Asia Minor from Late Antiquity into the Early Middle Ages, The Journal of Juristic Papirology, Supplement XVIII, Fundacja im. Rafała Taubenschlaga, Warszawa

Piotr Salata-Kochanowski

 • Górski J., Mikołajczyk A. Salata-Kochanowski P., Walas B. 2015, Raport Otwarcia. Analiza Stanu Wyjściowego oraz Uwarunkowań Dotyczących Opracowania Koncepcji Promocji oraz Aktywizacji Potencjału Turystycznego Gminy Gniewino, Warszawa.
 • Salata-Kochanowski P., Skórzał B., 2015, Participatory Budgeting as an Instrument of Civil Society Development. Łódź Example, [w:] Mariusz E. Sokołowicz, Dagmara Kociuba (red.), Place-based Approach to Regional Policy. Polish, Slovakian and Ukrainian Youth Perspective. Selection of Proceedings, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, s. 99-114.
 • Muszczak J., Salata-Kochanowski P., Taczalska K., Taczalski M., 2015, Przejściowe Zagospodarowanie Terenu Przestrzeni Wokół Węzła Multimodalnego Łódź Fabryczna, Łódź.