Integrator Danych Miejskich (B8)

E-mail: danemiejskie@irmir.pl

Telefon: +48 12 634-23-46 wew. 23

———————————————-

[Kraków]

———————————————-

Integrator Danych Miejskich IRMiR jest pierwszym w Polsce programem badawczo-doradczym poświęconym danym miejskim i ich wykorzystaniu w samorządach. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie pomagamy samorządom przezwyciężyć przeszkody, kierując do nich program IDM składający się z następujących komponentów: działalność B+R, audyty i doradztwo, szkolenia, standaryzacja danych miejskich i poprawa ich jakości oraz system IDM. Więcej informacji na stronie – danemiejskie.pl.

W ramach działalności zakładu prowadzimy również sieć Analityków Danych Miejskich IRMiR (ADM) skierowaną do pracowników administracji publicznej, której celem jest integracja i współpraca pracowników urzędów miast w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania danych.

———————————————-

Wojciech Łachowski

p.o. Kierownika Zakładu Integrator Danych Miejskich

E-mail: wlachowski@irmir.pl

Telefon: wew. 23