Funkcjonowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) na tle rozwiązań europejskich

Spis treści:

WPROWADZENIE / 4

Raport w punktach / 6

Kluczowe wnioski / 7

Najważniejsze rekomendacje / 8

  1. MODELE ZARZĄDZANIA METROPOLITALNEGO / 9
  2. DROGA DO GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII / 13
  3. ZAKRES ZADAŃ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA PODSTAWIE AKTÓW LEGISLACYJNYCH I DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH / 15

Podstawy prawne GZM i jej zadania / 15

Zarządzanie strategiczne i projekty / 16

Finanse GZM / 18

Uchwały i proces decyzyjny w Związku / 19

Obszary współpracy – synteza / 20

  1. GZM NA TLE WYBRANYCH EUROPEJSKICH OBSZARÓW METROPOLITALNYCH / 24

ANEKS METODYCZNY / 30

LITERATURA / 31

SPIS TABEL I RYCIN / 34

ISBN 978–83–67231–32–9

Cena książki: 0,00 zł brutto