Barometr budżetu obywatelskiego. Edycja 2021

SPIS TREŚCI

4 Spis skrótów

5 Wprowadzenie

7 Raport w punktach

7 Kluczowe wnioski

11 Najważniejsze rekomendacje

13 Wyniki badania

13 Skala występowania budżetu obywatelskiego

21 Podstawa prawna budżetów obywatelskich

31 Harmonogram budżetów obywatelskich

36 Pieniądze w budżetach obywatelskich

45 Przebieg i wyniki budżetu obywatelskiego

55 Analiza zwycięskich projektów w budżetach obywatelskich

77 Aneks metodyczny

91 Źródła

125 Spis tabel i rycin

ISBN 978-83-67231-04-6

Cena książki: 0,00 zł brutto