MODELUL MOLDOVENESC DE REVITALIZARE PE FONDUL EXPERIENȚELOR POLONEZE

CUPRINS

  1. Cuvânt înainte (Edyta Tomczyk) 5
  2. Situația geopolitică și internă a Moldovei în contextul realizării unei politici regionale moderne (Kamil Całus) 8
  3. Cooperarea instituțională ca și instrument eficient de realizare a proiectelor de cooperare pentru dezvoltare (Grzegorz Pragert) 17
  4. Transferul de experiență și bune practici între Polonia și Moldova (Aleksandra Jadach-Sepioło) 27

4.1. Abordarea moldovească a revitalizării – transferul de terminologie 27

4.2. Conceptul și conținutul programului urban de revitalizare 31

4.3. Participarea publică în revitalizare 40

4.4. Implementarea programului de revitalizare urbană 45

  1. Succesele m oldovenești în revitalizare (Edyta Tomczyk) 48

5.1. Cadrul proiectului-pilot al activităților de revitalizare în Moldova 48

5.2. Soroca 52

5.3. Ungheni 56

5.4. Edineț 60

5.5. Bălți 63

5.6. Cimișlia 67

5.7. Drochia 71

  1. Analiza p otențialului instituțional al câtorva orașe moldovenești pentru implementarea cu succes a modelului de revitalizare dezvoltat (E dyta Tomczyk) 75

6.1. Provocări în domeniul dezvoltării orașelor – perspectiva revitalizării 75

6.2. Potențialul instituțional și de personal al orașelor și provocările din domeniul revitalizării 67 6.3. Potențialul instituțional și de personal al Rețelei Naționale de Re vitalizare Urbană 84

  1. Concluzii și recomandări (Edyta Tomczyk) 90

Bibliografie 97

ISBN 978-83-67231-07-7

Cena książki: 0,00 zł brutto