Poziom i dynamika rozwoju gospodarczego na obszarze GZM z uwzględnieniem funkcji metropolitalnych

BEZPŁATNA PUBLIKACJA DO POBRANIA 

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 WPROWADZENIE……………………………………………………………………………7

1.1. Cel i zakres pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………..10

1.2. Obszar badań i horyzont czasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………….11

1.3. Źródła danych i metody analizy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………14

1.4. Podziękowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………. 16

Rozdział 2 TRAJEKTORIA WZROSTU GOSPODARCZEGO GZM PO 2000 ROKU………………17

Rozdział 3 POTENCJAŁ GOSPODARCZY METROPOLII I JEGO WEWNĘTRZNE ZRÓŻNICOWANIE …………………………………………………………………………23

3.1. Pracujący. . . . . . . . . . . . . …………………………………….. . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..23

3.2. Przedsiębiorczość i podmioty gospodarcze. . . . . . . . . . . . . …………………………………… . . . . . . . ..28

3.3. Firmy o dużej dynamice wzrostu. . . . . . . . . . . . . . . …………………………………….. . . . . . . . . . . . . ..32

3.4. Aktywność innowacyjna podmiotów gospodarczych w miastach GZM . . . ……………………………36

3.5. Przychody firm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………….. 43

3.6. Dochody mieszkańców. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………… . . . 46

3.7. Dochody samorządów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………..48

Rozdział 4 BAZA EKONOMICZNA GZM……………………………………………………………53

4.1. Teoria bazy ekonomicznej – wprowadzenie. . . . . . . . . . ……………………………………. . . .53

4.2. Wielkość, dynamika i struktura sektora bazowego (egzogenicznego) miast GZM……………………………55

Rozdział 5 FUNKCJE DECYZYJNE I KONTROLNE………………………………………………61

Rozdział 6 ZMIANY STRUKTURALNE.NOWE BRANŻOWE ŚCIEŻKI ROZWOJU………………67

6.1. Mechanizmy rozwoju nowych ścieżek branżowych w metropolii. . . . . . . . . . . …………75

6.2. Studia przypadku nowych ścieżek branżowych w metropolii. . . . . . . . . …………………77

6.2.1. PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………77

6.2.2. INFORMATYKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………… .78

6.2.3. MEDYCYNA I TECHNOLOGIE MEDYCZNE. . . . . . . . . . . …………………………………80

6.2.4. LOGISTYCZNE CENTRA DYSTRYBUCJI. . . . . . ……………………………………………… 81

6.2.5. CENTRA HANDLOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………………… .82

6.2.6. NOWOCZESNE USŁUGI BIZNESOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………84

6.3. Nowe branżowe ścieżki w przestrzeni metropolii. . . . . . . . . . . ……………………………… 85

Rozdział 7 KAPITAŁ LUDZKI…………………………………………………………………………87

7.1. Specyfika obszarów poprzemysłowych w kontekście kapitału ludzkiego. . …………………….87

7.2. Potencjał edukacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………….. 89

7.3. Potencjał kulturowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………….. . . . . . . . . . ..91

7.4. Potencjał przedsiębiorczy i kreatywny . . . . . . . . . …………………………………… . . . . . . . . . ..100

7.5. Potencjał populacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………. . . . . . . . .107

7.6. Rozwój GZM a rola kapitału ludzkiego. . . . . . . . . . . ……………………………………. . . . . . . . . 110

Rozdział 8 BIEGUNY WZROSTU W PRZESTRZENI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII………………………………………………………………………………………113

Rozdział 9 WNIOSKI …………………………………………………………………………………125

9.1. Obszary wymagające wsparcia. . . . . . . . . ……………………………………. . . . . . . . . .127

9.2. Wyzwania dla dalszego rozwoju gospodarczego metropolii. . . . . . . . . . . . . . ……129

9.3. Proponowane kierunki dalszych badań i analiz. . . . . . . . . . . . . . . . …………………130

Literatura………………………………………………………………………………………137

Spis danych źródłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………. . . . . . . . . . . 146

ISBN 978-83-65105-84-4

Cena książki: 0,00 zł brutto