Mieszkańcy decydują o wydatkach publicznych. Budżety obywatelskie i fundusze sołeckie w gminach członkowskich w GZM w latach 2015 – 2020

Spis Treści

Spis skrótów ……………………………………………………………………………………….…………4

WPROWADZENIE…………………………………………………………………………………….……. 5

STRESZCZENIE……………………………………………………………………………………………. 7

CZĘŚĆ I. BUDŻETY OBYWATELSKIE …………………………………………………………………15

 1. Definicja i ramy prawne budżetów obywatelskich ……………………………………………………16
 2. Skala występowania budżetu obywatelskiego ……………………………………………………….21
 3. Przewidziane kwoty na budżet obywatelski ………………………………………………………….25
 4. Pule kwot w budżecie obywatelskim ………………………………………………………………….40
 5. Harmonogram budżetu obywatelskiego……………………………………………………………… 45
 6. Udział mieszkańców w budżecie obywatelskim ……………………………………………………..56
 7. Wyniki budżetów obywatelskich ……………………………………………………………………….67
 8. Lokalizacje projektów skierowanych do realizacji w ramach budżetów obywatelskich ………….77
 9. Tematyka zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego …………………………………………86

CZĘŚĆ II. FUNDUSZE SOŁECKIE ………………………………………………………………….…..99

 1. Definicja i ramy prawne funduszy sołeckich ………………………………………………………..100
 2. Skala występowania funduszy sołeckich ……………………………………………………………103
 3. Przewidziane kwoty na fundusz sołecki ……………………………………………………………..107
 4. Wyniki funduszy sołeckich …………………………………………………………………………….115
 5. Lokalizacje projektów skierowanych do realizacji w ramach funduszy sołeckich ………………119
 6. Tematyka zwycięskich projektów w funduszach sołeckich ………………………………………..127

PODSUMOWANIE ………………………………………………………………………………………..140

Najważniejsze ustalenia ………………………………………………………………………………….140

Na zakończenie ……………………………………………………………………………………………146

Aneks metodyczny …………………………………………………….………………………………….148

Źródła ….……………………………………………………………………………………………………160

Spis rycin i tabel …………………………………………………………………………………………..191

ISBN 978-83-67231-08-4

Cena książki: 0,00 zł brutto