BLASKI I CIENIE PLANOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO KRAKOWA. FAKTY I WSPOMNIENIA

Zamów teraz

  Zamawiam

  BLASKI I CIENIE PLANOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO KRAKOWA. FAKTY I WSPOMNIENIA Cena: 29,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  SPIS TREŚCI

  Od autorów______________________________________ 7

  Wprowadzenie ____________________________________  11

  Rozdział I. Rys historyczny planowania rozwoju Krakowa od lokacji do odzyskania niepodległości w 1918 roku ________________  25

  KONKURS NA PLAN REGULACYJNY WIELKIEGO KRAKOWA (JULIUSZ LEO) ______________________________________________  36

  Rozdział II. Planowanie Krakowa w okresie międzywojennym i w czasie okupacji__________________________________ 41

  PLAN KRAKÓW 1939 (KAZIMIERZ      DZIEWOŃSKI) __________________  45

  PLANY OKUPACYJNE __________________________________________  47

  Rozdział III. Planowanie Krakowa w okresie PRL ____________  51

  PROJEKT PLANU 1956 (ANNA PTASZYCKA) _______________________  53

  PROJEKT PLANU 1958 (ZBIGNIEW KARAKIEWICZ) __________________  54

  PLAN 1967 (STANISŁAW HAGER) _______________________________  57

  PLAN KZM 1977 (KRYSTIAN SEIBERT) ____________________________  64

  PLAN 1988 (ZYGMUNT ZIOBROWSKI) ____________________________  74

  Rozdział IV. Planowanie Krakowa w okresie gospodarki rynkowej _ 87

  PLAN 1994 (ZYGMUNT ZIOBROWSKI) ____________________________  91

  PROJEKT STUDIUM 2000 (ZYGMUNT ZIOBROWSKI) __________________  104

  STUDIUM 2003 (ROBERT KUZIANIK) _____________________________  112

  PROJEKT STUDIUM 2009 (JAN MACIEJ CHMIELEWSKI) _______________  133

  STUDIUM 2014 (ELŻBIETA KOTERBA) ____________________________  150

  Wnioski, wyzwania, rekomendacje _____________________  155

  WNIOSKI __________________________________________________  155

  WIELOPŁASZCZYZNOWA STRUKTURA MIASTA __________________  156

  DZIEDZICTWO KULTUROWE _________________________________  161

  KRAJOBRAZ I KOMPOZYCJA MIASTA __________________________  165

  SYSTEM PRZYRODNICZY ___________________________________  170

  UKŁAD KOMUNIKACYJNY ___________________________________  176

  WYZWANIA ________________________________________________  180

  ZMIANY KLIMATYCZNE ____________________________________  180

  ZMIANY SPOŁECZNE ______________________________________  181

  SUBURBANIZACJA I DEZINTEGRACJA STRUKTUR MIEJSKICH ________  181

  NIEPEWNOŚĆ ROLI WOLNEGO RYNKU I GLOBALNEJ GOSPODARKI ___  182

  REKOMENDACJE ____________________________________________  183

  JAKOŚCIOWY ROZWÓJ KRAKOWA ____________________________  183

  REGUŁY PLANOWANIA ____________________________________  184

  Bibliografia _____________________________________  189

  OPRACOWANIA _____________________________________________  189

  AKTY PRAWNE     195

  ISBN 978-83-67231-33-6

  Cena książki: 29,00 zł brutto