Mołdawski model rewitalizacji na tle polskich doświadczeń

SPIS TREŚCI

  1. Wprowadzenie (Edyta Tomczyk) 5
  2. Sytuacja geopolityczna i wewnętrza Mołdawii w kontekście prowadzenia nowoczesnej polityki regionalnej (Kamil Całus) 8
  3. Współpraca instytucjonalna jako efektywne narzędzie realizacji projektów współpracy rozwojowej (Grzegorz Pragert) 17
  4. Transfer doświadczeń i dobrych praktyk między Polską i Mołdawią (Aleksandra Jadach-Sepioło) 27

4.1. Mołdawskie podejście do rewitalizacji – transfer terminologii 27

4.2. Zasady tworzenia i treść miejskiego programu rewitalizacji 31

4.3. Partycypacja społeczna w rewitalizacji 40

4.4. Wdrożenie miejskiego programu rewitalizacji 45

  1. Mołdawskie sukcesy w rewitalizacji (Edyta Tomczyk) 48

5.1. Ramy pilotażu działań rewitalizacyjnych w Mołdawii 48

5.2. Soroki 52

5.3. Ungheni 56

5.4. Jedyńce 60

5.5. Bielce 63

5.6. Cimișlia 67

5.7. Drochia 71

  1. Analiza potencjału instytucjonalnego wybranych gmin mołdawskich do skutecznego wdrożenia wypracowanego modelu rewitalizacji (Edyta Tomczyk) 75

6.1. Wyzwania w zakresie rozwoju miast – perspektywa rewitalizacji 75

6.2. Potencjał instytucjonalno-kadrowy miast a wyzwania w zakresie rewitalizacji 67

6.3. Potencjał instytucjonalno-kadrowy Krajowej Sieci Rewitalizacji Miast 84

  1. Wnioski i rekomendacje (Edyta Tomczyk) 90

Bibliografia 97

ISBN 978-83-65105-74-5

Cena książki: 0,00 zł brutto