OD POLIS DO MEGAPOLIS. Ewolucja zarządzania miastami

Zamów teraz

  Zamawiam

  OD POLIS DO MEGAPOLIS. Ewolucja zarządzania miastami Cena: 26,00 zł brutto
  Proszę o wystawienie faktury VAT i upoważniam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

  Wartość zamówienia będzie powiększona o koszt przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedziałku do piątku lub wysyłając e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  Żadne dane podane w formularzu nie są przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach niż realizacja tego zamówienia.

  Przepisz kod poniżej: captcha

  SPIS TREŚCI

  Wstęp 5

  1. Miasto jako przedmiot zarządzania 17
  2. Zarządzanie miastem w starożytności 27

  2.1. uwarunkowania funkcjonowania władz miejskich w starożytności 27

  2.2. system zarządzania miastem – urzędnicy i urzędy 32

  2.3. starożytne koncepcje sprawowania władzy w mieście 47

  1. Zarządzanie miastem w okresie feudalnym 49

  3.1. dążenie miast do samodzielności. Przywileje i lokacje miast 49

  3.2. Kadra urzędnicza w miastach feudalnych 56

  3.3. Średniowieczna myśl polityczna dotycząca sprawowania zarządu w miastach 74

  1. Zarządzanie miastem w czasach absolutyzmu i pierwszych monarchii konstytucyjnych 79

  4.1. tendencje centralistyczne versus liberalizm burżuazji 79

  4.2. organy i kompetencje samorządu miejskiego 93

  1. Zarządzanie miastami w kapitalizmie 99

  5.1. uwarunkowania funkcjonowania miast i jego władz w rodzącym się kapitalizmie 99

  5.2. miasta wczesnoprzemysłowe 101

  5.3. nowy ustrój gmin miejskich 104

  5.4. modernizacja miast 108

  5.5. Przywódcy miejskiej modernizacji 116

  5.6. uwagi końcowe 124

  1. Profesjonalizm w zarządzaniu miastami. Amerykańska city charter 127
  2. Polityka miejska jako punkt wyjścia do sprawnego zarządzania miastem 141
  1. Kwestia miejska w polityce Unii Europejskiej 157
  2. Megamiasta i metropolie. Zarządzanie eksplodującą urbanizacją 167

  9.1. Żywiołowy rozwój wielkich miast w XX w. 167

  9.2. Kłopoty z opisem zjawiska ekspansji wielkich miast 168

  9.3. megamiasta potężne i megamiasta chaotyczne 170

  9.4. cechy charakterystyczne megamiast 178

  9.5. udział rządów centralnych w zarządzaniu wielkimi miastami 185

  9.6. stolice państw 188

  9.7. Formy interwencji rządowej w zarządzanie większymi miastami w Polsce po 1918 r. 189 9.8. zarządzanie wielkimi miastami jako jednostkami samorządu terytorialnego 191

  1. Zakończenie 201

  Spis tabel 219

  Bibliografia 220

  ISBN 978-83-67231-16-9

  Cena książki: 26,00 zł brutto