Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Spis treści:

Spis skrótów/akronimów / 4 

WPROWADZENIE / 5 

Raport w punktach / 7 

Kluczowe wnioski / 10 

Najważniejsze rekomendacje / 11 

1. ANALIZA ZMIAN W USTAWIE PRAWO O RUCHU DROGOWYM I DALSZE REKOMENDACJE / 12 

1.1. Zmiany ustawowe w kontekście BRD / 12 

1.2. Zmiany ustawowe w kontekście UTO i e-hulajnóg / 13 

1.3. Regulacje podnoszące kary i mandaty / 15 

1.4. Rekomendacje dalszych działań (edukacja, kampanie) / 16 

2. DANE O WYPADKACH / 18 

2.1. Charakterystyka bazy danych SEWiK i propozycje jej modyfikacji / 18 

2.2. Analiza dostępnych danych statystycznych dotyczących zmian w PoRD / 20 

2.3. Piesi na przejściach dla pieszych przed i po zmianach wprowadzonych 1 czerwca 2021 r. / 21 

2.4. Wypadki w obszarach zabudowanych przed i po wprowadzeniu dopuszczalnej prędkości 50 km/h także w nocy w godzinach 23:00–5:00 / 24 

2.5. Wykorzystanie bazy danych o wypadkach w analizach zagrożeń w miastach / 26 

3. PROAKTYWNE DZIAŁANIA MIAST W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM ORAZ ICH OCENA / 29 

3.1. Stosowane rozwiązania z zakresu organizacji ruchu i identyfikacja miast, które wdrożyły strefy ruchu uspokojonego / 29 

3.2. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego / 31 

3.3. Rekomendacje dla dalszych działań na poziomie lokalnym / 34 

4. WIZJA ZERO – ANALIZA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA NA POZIOMIE CENTRALNYM I LOKALNYM / 36 

4.1. Wizja zero jako systemowa, kompleksowa, interdyscyplinarna metodyka planowania i wdrażania działań BRD / 36 

4.2. Analiza doświadczeń z wdrażaniem Wizji Zero / 37 

4.3. Rekomendacje dla skutecznego wdrażania Wizji Zero na poziomie centralnym i lokalnym / 38

 SŁOWNICZEK / 40 

ANEKS METODYCZNY / 43 

SPIS RYCIN I TABEL / 46 

LITERATURA / 47 

Źródła internetowe / 49 

Akty prawne / 49 

ZAŁĄCZNIK 1. FRAGMENT KWESTIONARIUSZA (PYTANIA DOT. BRD) / 50 

ZAŁĄCZNIK 2. WYKAZ WZORCÓW I STANDARDÓW W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA INFRASTRUKTURY DLA PIESZYCH, ROWERÓW I TRANSPORTU ZBIOROWEGO / 51

DO POBRANIA:  https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2023/05/Bezpieczenstwo-w-ruchu-drogowym.pdf

ISBN 978–83–67231–23–7

Cena książki: 0,00 zł brutto