Polityka inwestycyjna polskich miast

Spis tre??ci:??

WPROWADZENIE / 4
Raport w punktach / 5
Kluczowe wnioski / 7
1. SKALA WYDATK??W MAJ??TKOWYCH INWESTYCYJNYCH W LATACH 2012???2020 / 9
2. STRUKTURA WYDATK??W MAJ??TKOWYCH INWESTYCYJNYCH NA TLE WYDATK??W BUD??ETOWYCH OG????EM W LATACH 2012???2020 / 25
ANEKS METODYCZNY / 35
LITERATURA / 37
SPIS RYCIN I TABEL / 38

PLIK DO POBRANIA

https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2023/05/Polityka-inwestycyjna-polskich-miast.pdf

 

ISBN 978???83???67231???13???8

Cena książki: 0,00 zł brutto