Polityka inwestycyjna polskich miast

Spis treści: 

WPROWADZENIE / 4
Raport w punktach / 5
Kluczowe wnioski / 7
1. SKALA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH INWESTYCYJNYCH W LATACH 2012–2020 / 9
2. STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH INWESTYCYJNYCH NA TLE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM W LATACH 2012–2020 / 25
ANEKS METODYCZNY / 35
LITERATURA / 37
SPIS RYCIN I TABEL / 38

PLIK DO POBRANIA

https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2023/05/Polityka-inwestycyjna-polskich-miast.pdf

 

ISBN 978–83–67231–13–8

Cena książki: 0,00 zł brutto