Wyzwania, trendy i procesy rozwoju gospodarczego. Identyfikacja biegunów wzrostu i ośrodków równoważenia rozwoju w Polsce

Spis treści:

WPROWADZENIE / 4

Cel i zakres opracowania / 6

Układ pracy / 8

Obszar badań i horyzont czasowy / 8

Raport w punktach / 9

Kluczowe wnioski / 12

Najważniejsze rekomendacje / 13

Podziękowania / 13

  1. CZYM JEST BIEGUN WZROSTU / OŚRODEK WZROSTU? / 14
  2. IDENTYFIKACJA BIEGUNÓW WZROSTU – METODA I WSKAŹNIKI / 20
  3. IDENTYFIKACJA BIEGUNÓW WZROSTU I OŚRODKÓW RÓWNOWAŻENIA ROZWOJU / 25
  4. MODEL WSPÓŁCZESNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ KRAJU / 35

LITERATURA / 40

SPIS RYCIN I TABEL / 46

ISBN 978–83–67231–54–1

Cena książki: 0,00 zł brutto