Zarz??dzanie danymi w miastach. Podr??cznik dla samorz??d??w

Podr??cznik do pobrania na:?? http://obserwatorium.miasta.pl/dane-miejskie/

Istnieje mo??liwo???? zam??wienia wersji papierowej (cena=koszt przesy??ki) poprzez:?? oficyna@irmir.pl

 

ISBN 978-83-65105-80-6

Cena książki: 0,00 zł brutto