Barometr budżetu obywatelskiego. Edycja 2022

Spis treści:

4 Spis skrótów

5 Wprowadzenie

6 Raport w punktach

8 Prawo krajowe

9 Porządek prawny

10 Nowe przepisy

11 Wpływ zmian

13 Uchwały lokalne

14 Minimalny wiek

15 Definicja mieszkańców

16 Inne podmioty

18 Skala błędów

20 Kondycja

20 Miasta z BO

23 Powody rezygnacji

25 Żywotność procedury

29 Przebieg

29 Terminy

33 Finanse

35 Pule

38 Zgłaszanie

39 Weryfikacja

41 Wybór

44 Projekty

45 Liczba projektów

47 Lokalizacje

49 Typy zadań

51 Tematyka

54 Preferencje mieszkańców

56 Aneks tabelaryczny

z wynikami projektów

66 Aneks metodyczny

66 Przedmiot badania

67 Podmiot badania

69 Pytania badawcze

i poszukiwane informacje

69 Metody badawcze

i źródła informacji

70 Realizacja badania

71 Zestawienia ze

stanem w 2021 r.

71 Zastrzeżenia

79 Literatura

112 Spis rycin i tabel

ISBN 978-83-67231-40-4

Cena książki: 0,00 zł brutto