Miasta jako gospodarze zasobów mieszkaniowych

Spis treści:

Spis skrótów i akronimów / 4

WPROWADZENIE / 5

Raport w punktach / 10

Kluczowe wnioski / 12

Najważniejsze rekomendacje / 14

 1. SYTUACJA MIESZKANIOWA / 17
 2. WIELKOŚĆ I STAN ZASOBÓW GMINNYCH ORAZ TBS / 21
 3. STRUKTURA NAJMU MIESZKAŃ / 33
 4. REMONTY I MODERNIZACJE MIESZKAŃ GMINNYCH / 38
 5. PUSTOSTANY / 49
 6. POLITYKA CZYNSZOWA / 55
 7. ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE I POSTĘPOWANIA EKSMISYJNE / 63
 8. PRYWATYZACJA MIESZKAŃ GMINNYCH / 72
 9. DODATKI MIESZKANIOWE / 76
 10. OPTYMALIZACJA GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI / 80
 11. MIESZKALNICTWO SENIORALNE / 84

PODSUMOWANIE / 89

ANEKS METODYCZNY / 92

LITERATURA / 95

SPIS TABEL I RYCIN / 99

ISBN 978–83–67231–50–3

Cena książki: 0,00 zł brutto