Bilans i chłonność demograficzna terenów mieszkaniowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Spis Treści

 1. Wprowadzenie ………………………………………………………………………………………………………………………………………6
 2. Cel i zakres badań …………………………………………………………………………………………………………………………………9
 3. Dotychczasowe doświadczenia z zakresu bilansowania terenów i obliczania chłonności demograficznej ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
 4. Bilansowanie terenów według obowiązujących przepisów ……………………………………………………………………19
 5. Procedura badawcza …………………………………………………………………………………………………………………………..23
  • Dobór źródeł danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. . . . . . . . . . . . . . .24
  • Selekcja danych źródłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………. . . . . .27
   • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – tereny mieszkaniowe…. . . .27
   • Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) – pokrycie terenu zabudową …………..……………. .30
   • Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB) – użytkowanie gruntów . . . . ………………………………. . .33
   • Dane statystyczne pochodzące z rejestru bazy pesel przypisane do punktów adresowych – osoby zameldowane na pobyt stały . . . . . . . 35
  • Identyfikacja stanu zainwestowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………. . . . . . . . . . . . . . . . . .38
  • Identyfikacja zainwestowanych terenów mieszkaniowych oraz rezerw terenów mieszkaniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
  • Obliczanie liczby ludności na zainwestowanych terenach mieszkaniowych . . . ………………………………. .40
  • Obliczanie chłonności demograficznej dla rezerw terenów mieszkaniowych . ……………………………… . . .40
 6. Tereny mieszkaniowe w GZM ……………………………………………………………………………………………………………….43
  • Podaż terenów mieszkaniowych w SUiKZP . . . . . . . . . . . …………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
  • Stopień zainwestowania terenów mieszkaniowych oraz wielkość rezerw terenów według ustaleń SUiKZP . . . .45
 7. Chłonność demograficzna na obszarze GZM ………………………………………………………………………………………..54
  • Gęstość zaludnienia na zainwestowanych terenach mieszkaniowych . . . …………………………………. . . . .54
  • Potencjalny przyrost ludności na terenach niezainwestowanych . . . . . . . . ……………………………….. . . . . 59
 8. Synteza wyników …………………………………………………………………………………………………………………………………63
 9. Wnioski ………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
 10. Podsumowanie ……………………………………………………………………………………………………………………………………69
 11. Bibliografia …………………………………………………………………………………………………………………………………………71

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

Akty prawne i dokumenty powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

Spis rycin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

ISBN 978-83-65105-94-3

Cena książki: 0,00 zł brutto