Prawne podstawy zarządzania procesami urbanizacji. Doświadczenia Polski a Anglii, Danii, Francji i Niemiec

Spis treści

 Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Rozdział I: Prawne podstawy zarządzania procesami urbanizacji w Polsce. . . . . . . . .15

I.1. Podstawowe akty prawne regulujące procesy urbanizacji w Polsce. . . . . . . . . . . . . .15

I.2. Zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz informacje stanowiące podstawę procesów planistycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

I.3. Opłata adiacencka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

I.4. Przepisy dotyczące systemu aktów planistycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

I.5. Partycypacja w planowaniu przestrzeni i w ocenie środowiskowej. . . . . . . . . . . . . .29

Rozdział II: Prawne podstawy zarządzania procesami urbanizacji w Anglii. . . . . . . .33

II.1. System polityczny i administracyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

II.2. Zasady ogólne planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz informacje stanowiące podstawę procesów planistycznych. . . . . . . . . . . . . . . .35

II.3. Opłaty adiacenckie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

II.4. System aktów planowania przestrzennego oraz ich treść. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

II.5. Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzeni i w ocenie środowiskowej . . .62

Rozdział III: Prawne podstawy zarządzania urbanizacją w Królestwie Danii. . . . . .73

III.1. System polityczny i administracyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

III.2. Zasady planowego zagospodarowania przestrzeni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

III.2.1. Zasady zagospodarowania wybrzeży morskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

III. 2.2. Zasady planowania obszaru metropolitalnego Kopenhagi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

III. 2.3. Zasady kontroli sklepów detalicznych w przestrzeni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

III. 2.4. Podział terytorium kraju do celów zagospodarowania przestrzennego. . . . . . . . . . . . . . .80

III.3. Opłaty adiacenckie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

III.4. System aktów planistycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

III. 4.1. Krajowy poziom planowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

III. 4.2. Planowanie specjalistyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

III. 4.3. Regionalny poziom planowania (do 2016 r.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

III. 4.4. Lokalny poziom planowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

III. 4.4.1. Plan komunalny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

III. 4.4.2. Plan miejscowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

III.5. Partycypacja w planowaniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

Rozdział IV. Prawne podstawy zarządzania procesami urbanizacji we Francji. . . . . .101

IV.1. System polityczny i administracyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

IV.2. Zasady ogólne planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz informacje stanowiące podstawę procesów planistycznych. . . . . . . . . . . . . . . .102

IV.3. Opłaty adiacenckie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

IV.4. System aktów planowania przestrzennego oraz ich treść. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

IV.5. Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzeni i w ocenie środowiskowej . . .140

Rozdział V. Prawne podstawy zarządzania procesami urbanizacji w Niemczech. . . .147

V.1. System polityczny i administracyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

V.2. Zasady porządku przestrzennego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

V.2.1. Uwagi wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

V.2.2. Zasada generalna (Leitvorstellung) porządku przestrzennego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

V.2.3. Wymagania porządku przestrzennego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152

V.2.4. Osiem kategorii zasad porządku przestrzennego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152

V.2.5. Zasady planowania zabudowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

V.2.6. Wymóg wyważania interesów (Abwӓgungsgebot). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159

V.3. Przepisy dotyczące porozumień urbanistycznych oraz opłat adiacenckich. . . . . .160

V.4. System aktów planowania przestrzennego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163

V.4.1. Federalny plan porządku przestrzennego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163

V.4.2. Plany porządku przestrzennego na poziomie krajów związkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . .164

V.4.3. Planowanie na poziomie lokalnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

V.4.4. Zagadnienie wolności budowlanej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171

V.4.5. Planowanie ogólne a planowanie fachowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

V.5. Postępowanie planistyczne i postępowanie środowiskowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174

V.5.1. Postępowanie porządku przestrzennego (Raumordnungsverfahren) a postępowanie środowiskowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174

V.5.2. Sporządzanie planów zabudowy a postępowanie środowiskowe. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .177

Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177

Bibliografia. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181

Dokumenty prawne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187

ISBN 978-83-65105-92-9

Cena książki: 0,00 zł brutto