Energooszczędny rozwój w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich (EDINA 2020-2022)

2020-11-09 | Wawa_IRMiR

logo łączone wszystkie 870px

W dniu 16.10.2020 r. podpisaliśmy umowę na projekt pn. „Energooszczędny rozwój w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich (EDINA)” z Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH w ramach konkursu realizowanego przez (EUKI). Konkursy (EUKI) finansowane są przez (GIZ). Podstawą do przyznania dotacji dla beneficjenta jest komisja Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU).

Projekt zakłada sekwencyjne przeprowadzenie działań przygotowawczych i wdrożeniowych, w tym spotkań informacyjnych, warsztatów i szkoleń pilotażowych. Z rezultatów tych działań mają powstać konkretne produkty, narzędzia tzw. toolkits (opracowane metody, wytyczne), materiały szkoleniowe, audiowizualne do samodzielnej edukacji w zakresie poprawy efektywności energetycznej,  w obiektach publicznych i prywatnych poprzez działania remontowe, poradniki dotyczące stosowania dotacji z budżetu gminy oraz wiedzy z zakresu korzystania z różnych instrumentów prawnych i możliwości obszarów objętych Specjalną Strefą Rewitalizacji. W projekcie zostanie także rozbudowany kalkulator efektywności energetycznej, na bazie kalkulatora efektywności finansowej, który jest produktem projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji w Wałbrzychu.

Wypracowane metody i produkty zostaną następnie rozpowszechnione wśród podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce oraz na Litwie, Łotwie i Węgrzech. Projekt przyczyni się do zwiększenia kompetencji odbiorców w zakresie wykorzystania odpowiednich narzędzi do poprawy efektywności energetycznej budynków w sektorze publicznym i prywatnym, w tym budynków o złożonej strukturze własności.

Więcej informacji na https://irmir.pl/energooszczedny-rozwoj-w-specjalnych-strefach-rewitalizacji-i-na-obszarach-miejskich-edina-2020-2022/

Informacje o projekcie wraz z planowaną stroną internetową oraz platformą wymiany doświadczeń będą również zamieszczone na stronie internetowej (EUKI) www.euki.de

 

Publikacje