Energooszczędny rozwój w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich (EDINA 2020-2022)

logo_dwurzedowe

Instytut Rozwoju Miast i Regionów wraz z dwoma partnerami: Fundacja Poszanowania Energii oraz Housing Initiative for Eastern Europe (IWO e.V.) rozpoczyna realizację projektu pn. „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich„.

Projekt ten jest częścią „Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI)” działającej w imieniu Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU). Nadrzędnym celem EUKI jest wspieranie współpracy klimatycznej w Unii Europejskiej (UE) w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej EUKI w wysokości 425 000 EUR, zaś łączna wartość projektu wynosi 493 096 EUR. Przewidywany okres realizacji projektu to 01.10.2020 r – 30.09.2022 r.

Liderem projektu jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR), a partnerami w projekcie są:

  1. Fundacja Poszanowania Energii (FPE), w skład której wchodzą eksperci w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej budynków, których wiedza wykorzystywana jest podczas szkoleń dla różnych grup interesariuszy.
  2. Housing Initiative for Eastern Europe (IWO e.V.) to stowarzyszenie partnerów prywatnych i publicznych posiadające doświadczenie z zakresu przeprowadzania projektów dotyczących transferu wiedzy również z zakresu rewitalizacji między Niemcami a krajami Europy Wschodniej.

Projekt zakłada sekwencyjne przeprowadzenie działań przygotowawczych i wdrożeniowych, w tym spotkań informacyjnych, warsztatów i szkoleń pilotażowych. Z rezultatów tych działań mają powstać konkretne produkty, narzędzia tzw. toolkits (opracowane metody, wytyczne), materiały szkoleniowe, audiowizualne do samodzielnej edukacji w zakresie poprawy efektywności energetycznej w obiektach publicznych i prywatnych poprzez działania remontowe, poradniki dotyczące stosowania dotacji z budżetu gminy oraz wiedzy z zakresu korzystania z różnych instrumentów prawnych i możliwości obszarów objętych Specjalną Strefą Rewitalizacji. W projekcie zostanie także rozbudowany kalkulator efektywności energetycznej, na bazie kalkulatora efektywności finansowej, który jest produktem projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji w Wałbrzychu.

Wypracowane metody i produkty zostaną następnie rozpowszechnione wśród podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce oraz na Litwie, Łotwie i Węgrzech.

Projekt przyczyni się do zwiększenia kompetencji odbiorców w zakresie wykorzystania odpowiednich narzędzi do poprawy efektywności energetycznej budynków w sektorze publicznym i prywatnym, w tym budynków o złożonej strukturze własności.

Informacje o projekcie wraz z planowaną stroną internetową oraz platformą wymiany doświadczeń będą również zamieszczone na stronie internetowej (EUKI) www.euki.de.

Etapy realizacji projektu:

I – Tworzenie sieci współpracy

II – Opracowywanie norm/standardów efektywności energetycznej dla obiektów publicznych i prywatnych podczas renowacji. Utworzenie narzędziownika (toolkit).

III – Możliwość wykorzystywania utworzonych narzędzi służących do poprawy efektywności energetycznej w obiektach publicznych i prywatnych podczas renowacji.

IV – Rozpowszechnianie rezultatów projektu, tj.

pakietu narzędzi dotyczących efektywności energetycznej, wdrożenie wypracowanych standardów i metod z zakresu efektywności energetycznej do oficjalnych poradników o rewitalizacji.

V – Przygotowanie odpowiednich materiałów służących do rozpowszechniania wiedzy z innymi krajami takimi jak Litwa, Łotwa i Węgry oraz możliwość wykorzystania i rozwijania przez nich scenariusza projektu.