Uczestnicy projektu

logo_dwurzedowe

W projekcie uczestniczą dwie grupy docelowe:

  1. Pierwsza z nich (A) to przedstawiciele dziewięciu gmin, którzy są liderami w przeprowadzaniu działań rewitalizacyjnych. Grupa ta składa się z ekspertów i praktyków bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie programów rewitalizacyjnych i będzie zaangażowana w działania, które przyczynią się do rozwoju wytycznych na temat wykorzystania instrumentów Specjalnych Stref Rewitalizacji do poprawy efektywności energetycznej w remontowanych budynkach publicznych i prywatnych. Wytyczne te zostaną rozpowszechnione wśród interesariuszy w 1 500 gminach w Polsce, gdzie obowiązują programy rewitalizacji.
  1. Do tej „grupy interesariuszy” (B) należą urzędnicy gminni, mieszkańcy obszarów objętych rewitalizacją, właściciele nieruchomości, zarządcy nieruchomościami (w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa budownictwa socjalnego) oraz organizacje pozarządowe. W grupie tej znajdują się przedstawiciele 1500 gmin, w których obowiązują programy rewitalizacyjne, w tym w szczególności w gminach z obowiązującymi gminnymi programami rewitalizacji.