Visegrad Fund – „Urban Lab Network in V4+ – the innovation tool for smart cities”

Głównym celem Projektu jest utworzenie i rozwój sieci współpracy miast Europy Środkowo-Wschodniej (Urban Lab Network), w których funkcjonują urban laby lub które są zainteresowane ich utworzeniem.

Cele szczegółowe Projektu:

– promocja rozwiązań w ramach idei Smart City 3.0 przy zastosowaniu narzędzia urban labu
– współpraca miast i wymiana doświadczeń w celu podniesienia jakości życia mieszkańców krajów V4+
– włączenie władz miejskich i innych zaangażowanych podmiotów w aktualną dyskusję nad nowoczesnymi rozwiązaniami z dziedziny smart city w miastach.

Według definicji stworzonej przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, urban lab to instrument współpracy miasta z mieszkańcami, przedsiębiorstwami i podmiotami naukowymi, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów oraz wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich.

Powstanie urban labów w miastach V4 ma więc na celu ożywienie współpracy poszczególnych grup interesariuszy, zgodnie z koncepcją poczwórnej helisy, bezpośrednio przyczyniające się do indukowania rozwoju lokalnego, dzięki połączeniu komplementarnych potencjałów sektora publicznego (urząd miasta) z potencjałami sektora społecznego (NGO), prywatnego i nauki. Z kolei zawiązanie sieci współpracy miast Europy Środkowo-Wschodniej (Urban Lab Network), w których urban laby już aktywnie funkcjonują, przyczyni się bezpośrednio do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów miejskich.

Przejdź do strony Projektu  

 • Urban Lab – a tool to improve the quality of life of city residents

  2021-06-28 | IRMiR

  Zapraszamy do obejrzenia animacji Urban Lab – a tool to improve the quality of life of city residents, która powstała w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów w ramach projektu „Urban Lab Network in V4+ – the innovative tool for smart cities” dofinansowanego przez Fundusz Wyszehradzki. Jej celem jest przedstawienie idei tworzenia i funkcjonowania laboratoriów miejskich oraz […]

 • Seminarium „Urban Lab as an Innovative Tool for Urban and Metropolitan Cooperation”

  2021-06-18 | IRMiR

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium online: „Urban Lab as an Innovative Tool for Urban and Metropolitan Cooperation – Practices and Challenges in the V4+ countries” – 21 czerwca (poniedziałek) w godzinach 9:00-12:30, które organizowane jest w ramach projektu International Visegrad Fund pt. „Urban Lab Network in V4+ – the innovation tool for smart […]

 • Warsztaty „The use of open data and geodata in V4+ countries”

  2021-05-14 | IRMiR

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach online: Smart tools for smart city. The use of open data and geodata in V4+ countries, które odbędą się 17 maja (poniedziałek) w godzinach 9:00-12:00. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu International Visegrad Fund „Urban Lab Network in V4+ – the innovation tool for smart cities”, który realizowany […]

 • Hackathon we Lwowie w ramach Projektu V4+

  2019-12-20 | IRMiR

  W dniach 7-8 grudnia 2019 r. we Lwowie został zorganizowany hackathon pn. „Find your way: Innovation solutions for Lviv”. Wydarzenie to było kolejnym elementem realizowanym w ramach projektu pt. „Urban Lab Network in V4+ – the innovation tool for smart cities” przez IRMiR z partnerami zagranicznymi w ramach grantu Visegrad+. Organizatorem tego wydarzenia był Partner Projektu z […]

 • Konferencja inaugurująca Projekt V4+ w Kielcach

  2019-12-02 | IRMiR

  Konferencją naukową dotyczącą możliwości wdrażania instrumentu Urban Labu w miastach Grupy Wyszehradzkiej zainaugurowany został projekt pt. „Urban Lab Network in V4+ – the innovation tool for smart cities”.  Projekt realizowany jest w IRMiR (zakład B3) w ramach grantu Visegrad+ wspólnie z Partnerami z Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy. W konferencji, która odbyła się w dniach 14-15 listopada […]

 • Rozpoczęcie realizacji Projektu w ramach Visegrad Fund

  2019-06-07 | IRMiR

  W ostatnich dniach maja br. została podpisana umowa pomiędzy International Visegrad Fund a Instytutem Rozwoju Miast i Regionów na realizację w latach 2019-2020 projektu pt. „Urban Lab Network in V4+ – the innovation tool for smart cities” (w ramach grantu Visegrad+). Aplikacja projektowa została przygotowana przez zespół zakładu B3, a do projektu zostali zaproszeni Partnerzy z Czech, […]