Rozpoczęcie realizacji Projektu w ramach Visegrad Fund

2019-06-07 | IRMiR

W ostatnich dniach maja br. została podpisana umowa pomiędzy International Visegrad Fund a Instytutem Rozwoju Miast i Regionów na realizację w latach 2019-2020 projektu pt. „Urban Lab Network in V4+ – the innovation tool for smart cities” (w ramach grantu Visegrad+). Aplikacja projektowa została przygotowana przez zespół zakładu B3, a do projektu zostali zaproszeni Partnerzy z Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy.

Głównym celem Projektu jest utworzenie i rozwój sieci współpracy miast Europy Środkowo-Wschodniej (Urban Lab Network), w których funkcjonują urban laby lub które są zainteresowane ich utworzeniem. Powstawanie urban labów w miastach V4 ma więc na celu ożywienie współpracy poszczególnych grup interesariuszy, zgodnie z koncepcją poczwórnej helisy, bezpośrednio przyczyniające się do indukowania rozwoju lokalnego, dzięki połączeniu komplementarnych potencjałów sektora publicznego (urząd miasta) z potencjałami sektora społecznego (NGO), prywatnego i nauki. Z kolei zawiązanie sieci współpracy miast Europy Środkowo-Wschodniej (Urban Lab Network), w których urban laby już aktywnie funkcjonują, przyczyni się bezpośrednio do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów miejskich.

Więcej informacji na Stronie Projektu.

Publikacje