Wydarzenia

Zgłoszenie do programu szkoleń w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia udziału w projekcie szkoleniowym pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”, współfinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe Edukacja ekologiczna”. Projekt jest realizowany przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów we współpracy z Klubem Myśli Strategicznej Inicjatywy.

W aktualnie realizowanym etapie I projektu poszukujemy kandydatów zainteresowanych dzieleniem się wiedzą w zakresie sposobów zintegrowanego i innowacyjnego projektowania terenów zieleni miejskiej, do udziału w szkoleniach.

W tym celu udostępniamy Państwu ankietę, w której prosimy o opisanie doświadczeń z Państwa miasta w zakresie zintegrowanego projektowania zieleni miejskiej.

ANKIETA

Szczegółowy opis działań znajdą Państwo wewnątrz wstępu ankiety.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu.