Etapy realizacji projektu

logo_dwurzedowe

I – Tworzenie sieci współpracy

 1. Rekrutacja praktyków w dziedzinie rewitalizacji z wzorcowych miast, w których zrealizowano Specjalne Strefy Rewitalizacji oraz ekspertów posiadających wiedzę z zakresu efektywności energetycznej w Niemczech jak i w Polsce (architekci, urbaniści, audytorzy energetyczni i prawnicy).

Przeprowadzenie pierwszych warsztatów zapoznawczych oraz wymiany wiedzy i doświadczeń z dziedziny poprawy efektywności energetycznej w Polsce i w Niemczech – warsztaty online.

 1. Kick-off

Spotkanie inauguracyjne lidera i partnerów z Polski i z Niemiec w celu omówienia projektu i ustalenia szczegółowego planu jego realizacji – spotkanie online.

 1. Strona internetowa EDINA

Utworzenie strony internetowej EDINA ułatwiającej wymianę informacji, dokumentów i wiedzy specjalistycznej.

II – Opracowywanie norm/standardów efektywności energetycznej dla obiektów publicznych i prywatnych podczas renowacji. Utworzenie narzędziownika (toolkit)

 1. Przygotowanie i realizacja dwóch warsztatów z udziałem praktyków i ekspertów.
 2. Wyjazd studyjny przygotowany dla polskich partnerów i urzędników do Niemiec w celu pogłębienia wiedzy na temat pomiarów efektywności energetycznej (audyt energetyczny), które będą mogły być zastosowane w Polsce.
 3. Opracowanie norm i standardów jako rezultat warsztatów – lista kluczowych wytycznych dotyczących wdrażania projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków. Standardy będą obejmować zarówno aspekty prawne, jak i architektoniczne i techniczne.
 4. Dalsze konsultacje z ekspertami na temat pakietu narzędzi efektywności energetycznej, w tym podręczników i kalkulatora efektywności energetycznej; zbieranie zaleceń, rekomendacji i ulepszeń.

III – Możliwość wykorzystywania utworzonych narzędzi służących do poprawy efektywności energetycznej w obiektach publicznych i prywatnych podczas renowacji.

 1. Przygotowanie programu i materiałów szkoleniowych do szkoleń pilotażowych w zakresie realizacji projektów poprawy efektywności energetycznej w budynkach. Stworzone zostaną dwa konkretne programy dla prywatnych właścicieli i przedstawicieli podmiotów publicznych.
 2. Rekrutacja co najmniej 120 uczestników i przeprowadzenie 6 szkoleń pilotażowych z udziałem interesariuszy ze Specjalnych Stref Rewitalizacji.

IV – Rozpowszechnianie rezultatów projektu

Rozpowszechnianie pakietu narzędzi dotyczących efektywności energetycznej, wdrożenie wypracowanych standardów i metod z zakresu efektywności energetycznej do oficjalnych poradników o rewitalizacji.

 1. Przygotowanie materiałów końcowych (narzędziownika efektywności energetycznej zawierający poradniki i kalkulator efektywności energetycznej) dla różnych zainteresowanych interesariuszy.
 2. Dystrybucja materiałów końcowych, programu szkoleniowego i nagrań wideo między odpowiednimi i zainteresowanymi stronami.
 3. Umieszczenie wypracowanych metod i narzędziownika w Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji oraz przekazanie końcowych rezultatów projektu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Związku Miast Polskich w celu wsparcia działań rewitalizacyjnych.

V – Przygotowanie odpowiednich materiałów służących do rozpowszechniania wiedzy z innymi krajami takimi jak Litwa, Łotwa i Węgry oraz możliwość wykorzystania i rozwijania przez nich scenariusza projektu.

 1. Najbliższy sąsiad Polski, Litwa, która ma doświadczenie z przeprowadzaniem podobnych szkoleń dla pracowników miejskich w zakresie zintegrowanego rozwoju miejskiego. Nowe wytyczne projektu EDINA cieszą się dużym zainteresowaniem litewskich władz krajowych i lokalnych. Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych na Litwie (ALAL) jest pierwszą instytucją kontaktową na Litwie w zakresie upowszechniania działań i wyników projektu EDINA i będzie ściśle zaangażowane w międzynarodowe działania upowszechniające.
 2. Łotwa wyraziła zainteresowanie działaniami szkoleniowymi dla gmin, głównie odnosi się to do Łotewskiego Stowarzyszenia Samorządów Lokalnych i Regionalnych (LALRG), które reprezentuje osiem miast i 110 gmin na Łotwie. LALRG jest jednym z założycieli Łotewskiego Miejskiego Centrum Szkoleniowego, które świadczy usługi dla polityków i pracowników samorządów lokalnych i które może przyczynić się do rozwoju narzędziownika utworzonego w Polsce i realizacji podobnych szkoleń w przyszłości na Łotwie.
 3. System energetyczny Węgier nadal opiera się na 90-procentowym udziale paliw kopalnych i kraj ten ma jedno z największych zapotrzebowań na energię tego typu w gospodarstwach domowych w całej UE (31% w 2017 r.). Zintegrowane podejście do renowacji budynków będzie prawdopodobnie bardzo przydatne i skuteczne. Będzie promowane na Węgrzech przez Metropolitarny Instytut Badawczy (MRI).