Zintegrowane projektowanie zieleni miejskiej (NFOŚiGW)

 


Projekt finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe Edukacja ekologiczna”

 

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w partnerstwie z Klubem Myśli Strategicznej „Inicjatywy” rozpoczął realizację projektu Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 867 255 zł w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna. Przewidywany okres realizacji to październik 2019 do listopada 2021.

Łączna wartość projektu: 912.900,00 zł
Wartość dofinansowania NFOŚiGW: 867.255,00 zł
Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.06.2022

Strona internetowa projektu: https://ecomy.irmir.pl/

W projekcie zostaną opracowane i przeprowadzone innowacyjne szkolenia w zakresie zintegrowanego projektowania terenów zieleni w miastach z udziałem społeczności lokalnych. Projekt składa się z trzech etapów:
• I etap projektu – szeroka akcja informacyjno-edukacyjna dotycząca dobrych praktyk w zintegrowanym i partycypacyjnym projektowaniu zieleni, zakończona wyłonieniem trenerów z miast liderów o najbogatszych doświadczeniach w tym zakresie,
• II etap projektu – szkolenia metodyczne dla uczestników z miast liderów połączone z wypracowaniem docelowego programu i materiałów szkoleniowych oraz filmów, webinariów i materiałów promocyjnych bazujących na doświadczeniach miast liderów,
• III etap projektu – szkolenia dla pracowników urzędów małych i średnich miast zainteresowanych upowszechnianiem dobrych praktyk z miast liderów.

 

Dofinansowano ze środków NFOŚiGW

NFO

 • Szkolenia w zakresie zintegrowanego projektowania zieleni – rekrutacja trwa!

  2020-10-06 | Wawa_IRMiR

  Zapraszamy do zgłoszenia udziału w projekcie szkoleniowym pt.:„Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”, dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Edukacja ekologiczna”. Projekt jest realizowany przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR). W aktualnie realizowanym etapie III […]

 • Szkolenia w zakresie zintegrowanego projektowania zieleni w mieście w formie e-learning

  2020-05-18 | IRMiR

  Od kwietnia 2020 r. IRMiR  w ramach  „Programu kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  programu priorytetowego nr. 5.5 „Edukacja ekologiczna”, rozpoczął szkolenia w formie e-lerningowej. W bieżącym II etapie programu szkoleń biorą udział następujące miasta: […]

 • Odwołane szkolenia w zakresie zintegrowanego projektowania zieleni w mieście

  2020-03-11 | IRMiR

  Szanowni Państwo, W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem oraz dzisiejszą decyzją rządu o zamknięciu placówek oświatowych w terminie od 12 marca do 25 marca 2020r. odwołujemy dwa najbliższe szkolenia w formie zjazdów, które planowane były w dniach 13-14 i 20-21 marca 2020r. w Warszawie. Będziemy starali się zorganizować szkolenia w formie e-lerningowej, aby […]

 • Rekrutacja – projektowanie i gospodarowanie zielenią

  2019-11-29 | IRMiR

  Szanowni Państwo, Dziękujemy za zgłoszenie udziału w projekcie szkoleniowym pt.: „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”, dofinasowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr.5.5 „Edukacja ekologiczna”, realizowanym przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów w partnerstwie z Klubem Myśli Strategicznej […]

 • Zgłoszenie do programu szkoleń w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach

  2019-10-30 | IRMiR

  Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia udziału w projekcie szkoleniowym pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”, współfinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe Edukacja ekologiczna”. Projekt jest realizowany przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów w partnerstwie z […]

 • Innowacyjne szkolenia w zakresie zintegrowanego projektowania zieleni w mieście

  2019-10-22 | IRMiR

  Instytut Rozwoju Miast i Regionów w partnerstwie z Klubem Myśli Strategicznej „Inicjatywy” rozpoczął realizację projektu Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach. Projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 867 255 zł w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna. Przewidywany okres realizacji to […]