Etapy realizacji projektu

ETAP I PROGRAMU
I etap programu szkoleniowego – rekrutacja trenerów z „miast – liderów” wraz z akcją informacyjno-edukacyjną

Termin realizacji: październik 2019 – styczeń 2020

ETAP II PROGRAMU
II etap programu szkoleniowego – szkolenie trenerów z miast „liderów”
Termin realizacji: styczeń 2020 – październik 2020

ETAP III PROGRAMU
III etap programu szkoleniowego – szkolenie uczestników z miast wymagających wsparcia, wraz z procesem rekrutacji uczestników, konferencją podsumowującą i ewaluacją
Termin realizacji: czerwiec 2020 – wrzesień 2021