Publikacje i inne materiały

 

Publikacje uzupełniające program szkoleń w Programie „Rozwój Lokalny”

Analizy dostępności rynku mieszkaniowego na potrzeby zintegrowanej polityki mieszkaniowejInstytut Rozwoju Miast i Regionów, kwiecień 2020 r.

Partnerstwo publiczno-prywatne. Minipodręcznik, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, kwiecień 2020 r.

Badanie zmian demograficznych na potrzeby polityki mieszkaniowejInstytut Rozwoju Miast i Regionów, lipiec 2020 r.

Wpływ polityki mieszkaniowej na rozwój gminy – studia przypadków cz.1, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, wrzesień 2020 r.

Wpływ polityki mieszkaniowej na rozwój gminy – studia przypadków cz.2, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, wrzesień 2020 r.

Ochrona zabytków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – aspekty prawne, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, listopad 2020 r.

Bilansowanie terenów pod zabudowę na potrzeby studium – aspekty prawne, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, styczeń 2021 r.

Ochrona zieleni w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – aspekty prawne, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, styczeń 2021 r.


Prezentacje uzupełniające program szkoleń w Programie „Rozwój Lokalny”

Finansowanie rewitalizacji, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2020 r.

Kształtowanie przestrzeni, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2020 r.

Mieszkalnictwo, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2020 r.

Mobilność miejska, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2020 r.

Ochrona dziedzictwa, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2020 r.

Ożywienie gospodarcze, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2020 r.

Partycypacja społeczna, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2020 r.

Polityka społeczna, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2020 r.

 


Publikacje partnerów projektu

Węglem i nie węglem. Ogrzewanie kamienic: perspektywa mieszkańców i scenariusze zmian. Rzeczywiste koszty, zużycie energii i warunki korzystania z różnych systemów ogrzewania Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2020 r.