Program „Rozwój Lokalny” (EOG 2014 – 2021)

Program „Rozwój Lokalny”, uruchomiony w maju 2019 r., jest realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Operatora Programu, we współpracy z Partnerem Programu z Państwa-Darczyńcy: Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) oraz Partnerem międzynarodowym – Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Budżet projektu wynosi 117,6 mln euro, z czego 100 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 17,6 mln euro wkład krajowy.

Program „Rozwój Lokalny” ma na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardów życia mieszkańców w średnich i małych miastach w Polsce.

W ramach programu w dwuetapowym naborze wybranych i wdrożonych zostanie około 15 kompleksowych, zintegrowanych, horyzontalnych projektów rozwojowych w miastach, o wartości 3-10 mln euro każdy. Wypracowane rozwiązania będą upowszechniane w szerokiej grupie samorządów w całym kraju.

6 maja 2019 uruchomiono nabór w ramach programu dla 255 miast średnich (w tym do 122 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze). W wyniku naboru złożono 213 zarysów projektów, a następnie ocenie merytorycznej poddano 212 z nich. W wyniku decyzji Komitetu ds. Wyboru Projektów, zatwierdzonej później przez Operatora Programu, do kolejnego etapu naboru trafiły 54 zarysy. Tak wybrana grupa miast została objęta wsparciem doradczym świadczonym przez Związek Miast Polskich oraz Instytut Miast i Regionów w ramach zadania „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”.

Oferta Instytutu Rozwoju Miast i Regionów dla miast uczestniczących w projekcie obejmuje:

  • dedykowany program szkoleniowy,
  • wdrożenie narzędzi wspierających rozwój instytucjonalny miast: a. narzędzie do oceny potencjału inwestycyjnego nieruchomości i podnoszenia wartości nieruchomości w JST, b. narzędzie do analiz i monitorowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem zróżnicowania wewnętrzmiastowego (M-GIS).

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Operatora: https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/informacje-ogolne-o-programie/