Szkolenia w zakresie zintegrowanego projektowania zieleni – rekrutacja trwa!

2020-10-06 | Wawa_IRMiR

Zapraszamy do zgłoszenia udziału w projekcie szkoleniowym pt.:„Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”, dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Edukacja ekologiczna”. Projekt jest realizowany przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR).

W aktualnie realizowanym etapie III projektu do udziału w szkoleniach poszukujemy kandydatów z urzędów małych i średnich gmin, z wydziałów zajmujących się gospodarowaniem zielenią oraz z referatów inwestycyjnych lub innych, zainteresowanych upowszechnianiem dobrych praktyk z miast liderów w zakresie  projektowania i zarządzania zielenią miejską.

Rekrutacja odbywać będzie się poprzez ankietę internetową. W tym celu udostępniamy Państwu link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/X4B1J4F7U0Y1Y5U5H

Szkolenia organizowane będą w formie dwudniowych sesji w formule on-line.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu e-mail: abarszczewska-woszczyk@irmir.pl

tel.: 513 013 346

 

Kierownik projektu:
dr inż. Anna Stankowska

Sekretarz projektu:
Agnieszka Barszczewska-Woszczyk
tel.: 513 013 346

Publikacje