Urban Lab – a tool to improve the quality of life of city residents

2021-06-28 | IRMiR

Zapraszamy do obejrzenia animacji Urban Lab – a tool to improve the quality of life of city residents, która powstała w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów w ramach projektu „Urban Lab Network in V4+ – the innovative tool for smart cities” dofinansowanego przez Fundusz Wyszehradzki. Jej celem jest przedstawienie idei tworzenia i funkcjonowania laboratoriów miejskich oraz zachęcenie interesariuszy miejskich do podejmowania podobnych aktywności w swoich miastach.

Animacja dostępna także na Stronie Projektu 

Publikacje