Urban Lab ??? a tool to improve the quality of life of city residents

2021-06-28 | IRMiR

Zapraszamy do obejrzenia animacji Urban Lab – a tool to improve the quality of life of city residents, kt??ra??powsta??a w Instytucie Rozwoju Miast i Region??w w ramach projektu ???Urban Lab Network in V4+ ??? the innovative tool for smart cities??? dofinansowanego przez Fundusz Wyszehradzki. Jej celem jest przedstawienie idei tworzenia i funkcjonowania laboratori??w miejskich oraz zach??cenie interesariuszy miejskich do podejmowania podobnych aktywno??ci w swoich miastach.

Animacja dost??pna tak??e na Stronie Projektu??

Publikacje