Konferencja inaugurująca Projekt V4+ w Kielcach

2019-12-02 | IRMiR

Konferencją naukową dotyczącą możliwości wdrażania instrumentu Urban Labu w miastach Grupy Wyszehradzkiej zainaugurowany został projekt pt. „Urban Lab Network in V4+ – the innovation tool for smart cities”.  Projekt realizowany jest w IRMiR (zakład B3) w ramach grantu Visegrad+ wspólnie z Partnerami z Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy.

W konferencji, która odbyła się w dniach 14-15 listopada w Kielcach wzięli udział przedstawiciele instytucji biorących udział w Projekcie – z Czech – Uniwersytet Karola w Pradze, ze Słowacji – GeoSupport S.R.O., z Węgier – Instytutu Geograficznego Węgierskiej Akademii Nauk oraz z Ukrainy – z Instytutu Miasta we Lwowie, a także zaproszeni goście z różnych miast Polski, zainteresowani współpracą w ramach V4.

Pierwszego dnia konferencji odbyła się sesja dotycząca etapów wdrażania koncepcji smart city w Kielcach jako mieście – gospodarzu konferencji i Kongresu Polityki Miejskiej. Drugiego dnia konferencji przedstawiciele IRMiR zaprezentowali model Urban Labu wdrażany już pilotażowo w Polsce (Gdynia, Rzeszów), zaś Partnerzy Projektu podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z ideą smart city z poszczególnych krajów V4+. Konferencję zakończyła dyskusja na temat możliwości rozwoju sieci współpracy i wdrożeń urban labów w poszczególnych krajach.

Więcej informacji o konferencji w serwisie Facebook

kielce_001 (3)
kielce_001 (2)
kielce_001 (4)
kielce_001 (5)

Publikacje