Seminarium „Urban Lab as an Innovative Tool for Urban and Metropolitan Cooperation”

2021-06-18 | IRMiR

visegrad_fund_logo_supported-by_blue_800px

Serdecznie zapraszamy do wzi??cia udzia??u w seminarium online: „Urban Lab as an Innovative Tool for Urban and Metropolitan Cooperation – Practices and Challenges in the V4+ countries” 21 czerwca (poniedzia??ek) w godzinach 9:00-12:30, kt??re organizowane jest w ramach projektu International Visegrad Fund pt. ???Urban Lab Network in V4+ ??? the innovation tool for smart cities??? (grant Visegrad+) realizowanego przez Instytut Rozwoju Miast i Region??w wraz z partnerami.

Na seminarium obowi??zuje bezp??atna rejestracja.
Link do do????czenia do wydarzenia na platformie Zoom zostanie przes??any
w potwierdzeniu rejestracji. Seminarium odb??dzie si?? w j??zyku angielskim.

 

stopka

Publikacje