Wyniki z badania pustostanów w Polsce przeprowadzonego przez IRMiR

2021-10-01 | Wawa_IRMiR

Problemy mieszkaniowe to jedne z najpoważniejszych dzisiejszych wyzwań dla Polek i Polaków i wpływają na tak istotne decyzje życiowe, jak założenie rodziny czy emigracja. Jedynie 37% badanych deklaruje brak takich problemów, podczas gdy połowa respondentów nie jest w stanie w pełni realizować swoich potrzeb czy planów ze względu na brak godnego miejsca do życia – tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Habitat for Humanity Poland.

W Światowy Dzień Mieszkalnictwa, Fundacja Habitat for Humanity Poland zorganizowała wydarzenie (webinarium), w czasie którego Instytut Rozwoju Miast i Regionów zaprezentował raport z wynikami badania o pustostanach gminnych. Omówiliśmy, ile pustostanów udało się zidentyfikować i jakie są możliwości adaptacji takich nieruchomości na mieszkania, w tym mieszkania dla osób potrzebujących zintegrowanego wsparcia.

Obejrzyj nagranie webinarium.
Pobierz raport: Pustostany w gminach i możliwości ich przekształcenia w mieszkania dostępne cenowo dla osób niezamożnych

Wierzymy, że wyniki tego badania będą przydatne dla gmin w planowaniu polityki mieszkaniowej, ale też będą zachętą do tworzenia społecznie zorientowanych rozwiązań mających na celu poprawę warunków mieszkaniowych w Polsce i w Europie.

Rzadko w publicznym dyskursie porusza się kwestię polityki mieszkaniowej jako całości, w wymiarze systemowym. Dlatego poszukiwanie skalowalnych rozwiązań jest bardzo potrzebne. Mamy nadzieję, że dzięki naszej inicjatywie zmobilizujemy do działania tych, którzy bezpośrednio odpowiadają za tworzenie i realizację polityki mieszkaniowej w Polsce  – powiedziała Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Prezeska Habitat for Humanity Poland.

Fundacja Habitat for Humanity Poland działa w Polsce od prawie 30 lat. Jej działania wpisują się w strategie oparte na zaangażowanie społeczności, gospodarki obiegu zamkniętego oraz służbie ludziom i planecie (Cele Zrównoważonego Rozwoju nr 1, 11 i 12). W 2020 roku rozpoczął się trzyletni międzynarodowy projekt  „Wypełniając lukę: Remontujemy pustostany aby zapewnić dom”) („Filling the Gap – Readapting Empty Spaces to Prevent Homelessness”). We współpracy z Habitat for Humanity Great Britain oraz firmą M&G Habitat Poland buduje szeroką koalicję partnerów: biznes, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne, w tym Instytut Rozwoju Miast i Regionów. W ramach projektu są przywracane do użytkowania pustostany, które następnie są udostępniane osobom potrzebującym zintegrowanego wsparcia (usamodzielniającym się młodym osobom dorosłym czy cudzoziemcom, uchodźcom). W ramach projektu został zbadany potencjał pustostanów w Polsce do wykorzystania ich na cele mieszkaniowe.

Publikacje