Wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską

2018-11-19 | IRMiR

W ramach V Kongresu Rewitalizacji, który odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2018 r. w Lublinie, zorganizowany został konkurs na najlepszą pracę magisterską. Prace można było nadsyłać w terminie do 31 października 2018 r. Nadesłanych zostało 28 prac, które poddane zostały ocenie przez Komisję Konkursową. Poza oceną formalnej strony pracy, oceniana była aktualność i ważność problematyki, teoretyczna wartość, praktyczna użyteczność oraz nowatorski i twórczy charakter pracy. Nagroda główna przyznana została pracy autorstwa Mikołaja Gomółki – Interwencja w wyludniających się miastach na przykładzie Bytomia.

Dodatkowo, w ramach konkursu przyznano 3 wyróżnienia:

– Klaudia Peplińska – Metamorfozy Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu. Wybrane problemy rewitalizacji i metody pracy ze społecznością lokalną

– Agnieszka Biedalak – Człowiek, natura i miasto w zrównoważonym projektowaniu urbanistyczno – architektoniczny

– Justyna Hładkulik – Majątek Rzędziny. „Wszystko tutaj było – spokój, szczęście i życie pełne sensu”.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 3 grudnia 2018 roku podczas sesji otwierającej V Kongres Rewitalizacji.

Serdecznie gratulujemy!

Publikacje