Wybór miast do II etapu Programu „Rozwój Lokalny”

2020-01-07 | IRMiR

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej została ostatnio opublikowana informacja o wyborze wniosków (zarysów projektów) do II etapu naboru w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Funduszy norweskich i EOG 2014 – 2021 -> tutaj 

Spośród przesłanych 212 zgłoszeń miast – wnioskodawców, 54 zarysy projektów zostały rekomendowane do opracowania wniosków grantowych, wraz z Planami Rozwoju Lokalnego i Planami Rozwoju Instytucjonalnego (kolejne 13 zarysów projektów znalazło się na liście rezerwowej). W pierwszej dziesiątce najwyżej ocenionych zarysów projektów według listy rankingowej znalazły się: Krosno, Jelenia Góra, Konin, Biłgoraj, Ostrowiec Świętokrzyski, Włocławek, Grajewo, Jarocin, Kraśnik oraz Mielec.

Miasta otrzymają teraz kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze ze strony ekspertów Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Faza projektu związana z opracowaniem kompleksowych propozycji projektów potrwa minimum 6 miesięcy i będzie uzależniona od tempa prac wnioskodawców i przebiegu współpracy z ekspertami.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów realizować będzie na tym etapie trzy różne zadania:

  1. dedykowany program szkoleniowy dla personelu jednostek samorządu lokalnego, dotyczący wsparcia polityki mieszkaniowej gmin, rewitalizacji miast, aktywnej gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego jako elementu zintegrowanego zarządzania strategicznego na poziomie lokalnym,
  2. przygotowanie prototypu miejskiego system informacji geograficznej (M-GIS) jako narzędzia dla analiz i monitorowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem zróżnicowania wewnątrzmiejskiego, oraz wdrożenie standardów opracowywania i wymiany danych przestrzennych jako podstaw monitoringu wewnętrznego w wybranych miastach,
  3. operacjonalizacja narzędzia do oceny potencjału inwestycyjnego nieruchomości i podnoszenia wartości nieruchomości, wraz z testowaniem w wybranej grupie najbardziej zainteresowanych miast.

Około 15 miast, które opracują najlepsze propozycje projektów otrzyma w ramach grantów w sumie 102 mln euro na swoje projekty rozwojowe.

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą w 85% ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014 – 2021 oraz w 15 % – z budżetu państwa. Budżet tego programu wynosi 117 mln euro, z czego 102 mln euro będą przeznaczone na projekty rozwojowe dla miast.

 

Projekt predefiniowany „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” jest komponentem programu „Rozwój Lokalny”. Operatorem Programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a Partnerami projektu są: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), Związek Miast Polskich (ZMP) i Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR).

rozwoj lokalny _ logotypy

 

Publikacje