Współpraca w realizacji programu Mieszkanie Plus

2017-11-09 | IRMiR

Na konferencji regionalnej „Krajowy Zasób Nieruchomości oraz inne inicjatywy legislacyjne Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa” współorganizowanej przez Małopolski Urząd Wojewódzki i MIB, która odbyła się 8 listopada 2017 r., podpisane zostało porozumienie dotyczące prowadzenia działalności badawczej w obszarach związanych z realizacją rządowego programu Mieszkanie Plus. Stronami w porozumieniu były Krajowy Zasób Nieruchomości, Instytut Rozwoju Miast z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Podpisały one List intencyjny, który przewiduje współpracę badawczą w zakresie szeroko pojętych uwarunkowań inwestycyjnych dla poszczególnych nieruchomości.

Na konferencji odbyła się także uroczystość podpisania listów intencyjnych z samorządami, które przystąpią do programu Mieszkanie Plus: miastem Kuźnia Raciborska, gminą Pcim, miastem i gminą Skawina, gminą Szczerzyny, gminą Ujsoły oraz miastem i gminą Zakliczyn.

Więcej informacji na stronie MIB.

Publikacje