Wsparcie przedsiębiorczości na Ukrainie przez IRMiR w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej MSZ

2019-06-03 | IRMiR

Od 2017 roku IRMiR realizuje 3-letni modułowy projekt wsparcia przedsiębiorczości na Ukrainie. Jest on kontynuacją projektów w zakresie rewitalizacji realizowanych we Lwowie od 2011 roku oraz utworzenia w 2015 roku Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości, którego sukces przyczynił się do rozbudowy inkubatora w latach 2017-2018. W 2019 roku nasze działania obejmują m.in. zagospodarowanie zaniedbanej przestrzeni wokół inkubatora. Chcemy by była to dodatkowa przestrzeń zapewniająca pracującym w inkubatorze możliwość relaksu, ale także integracji i spotkań, wymiany doświadczeń – ten aspekt ma nie tylko wymiar towarzyski, ale umożliwia lepszą współpracę między firmami i osobami pracującymi w inkubatorze. Przestrzeń wokół inkubatora ma charakter publiczny, stąd idea, aby był to swego rodzaju łącznik między inkubatorem i pracującymi w nim ludźmi a okolicznymi mieszkańcami.

W ramach projektu realizowany jest Startup School University Edition czyli cykl szkoleń z przedsiębiorczości organizowany przez Lwowskie Centrum Innowacji Startup Depot oraz IRMIiR. Marketing, IT czy idea forming to tylko niektóre zagadnienia poznawane przez lwowskich studentów podczas zajęć, które mają ułatwić im wejście na rynek start up’ów i założenie własnej firmy. Dla wielu z nich jest to pierwszy kontakt z tą tematyką. Dla najbardziej pracowitych studentów Startup School to szansa by dzięki wsparciu mentorów dopracować swój pomysł na biznes i zaprezentować go na Demo Day.

We współpracy z Instytutem Miasta Urzędu Miasta Lwowa w tym roku zorganizujemy jesienią II Lwowskie Forum Przedsiębiorczości. To wydarzenie adresowane dla małych i średnich przedsiębiorców szczególnie z nowych branż. Forum to ciekawe warsztaty i okazja na zdobycie nowych umiejętności m.in. w zakresie marketingu czy zarządzania, ale także świetna okazja do sieciowania (networkingu) dzięki któremu młode firmy mogą nawiązywać współpracę i szybciej się rozwijać.

Rozpoczęcie działalności i dalszą rozbudowę laboratorium projektowego PixLab. Dla start up’ów sektora kreatywnego (design, wzornictwo użytkowe, grafika) barierą wejścia na rynek jest stworzenie prototypowych rozwiązań modeli lub twórczego eksperymentowania. Laboratorium ma pomóc w usunięciu tej bariery poprzez udostępnienie kreatywnym przedsiębiorcom narzędzi do prototypowania. PixLab to nie tylko sprzęt i oprogramowanie, ale również warsztaty z wykorzystaniem tych zasobów skierowane m.in. do młodych grafików, urbanistów czy designerów.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

krzywe

Publikacje