Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów 2022-2024 (CREST)

2022-01-08 | Jaromir Matulewicz

Zmiana klimatu w dużej mierze wpływa na życie w miastach. Ekstremalne temperatury mają wpływ na podnoszenie się poziomu morza, a w konsekwencji nieszczęśliwe zdarzenia, takie jak powodzie, susze i burze, mają kosztowny wpływ na podstawowe usługi miejskie, infrastrukturę, mieszkalnictwo, miejsca pracy i zdrowie. Miasta są odpowiedzialne za 75% emisji CO2, dlatego to ich interesariusze muszą zaproponować gotowe rozwiązania promujące innowacyjność i stymulujące odporność miast poprzez ograniczanie negatywnych skutków zmian klimatycznych. Aby jednak rozwiązać problem, trzeba go najpierw zobaczyć i odczuć. Wizualizacja to potencjalny sposób na zwiększenie zaangażowania w zmiany klimatu, a rozwój technologii informatycznych, taki jak sztuczna inteligencja i rozszerzona rzeczywistość, zapewnia znaczące postępy, które mogą być przełomowe w angażowaniu odbiorców w problemy związane ze zmianami klimatu. Jest to podstawą projektu Augmentcity, który opracował przełomowy sposób obsługi cyfrowych bliźniaków miast, umożliwiający analizę i wizualizację danych i scenariuszy „co by było, gdyby” w interaktywnym i immersyjnym narzędziu do wizualizacji, z którego mogą korzystać decydenci, badacze, firmy i obywatele. Nasza propozycja opiera się na wynikach Augmentcity i stosuje jego metody w zakresie demonstracji, współtworzenia i mobilizacji zainteresowanych stron w celu budowania zdolności i wspólnego podejmowania decyzji w 3 europejskich obszarach miejskich w celu adaptacji odpornej infrastruktury miejskiej do zmian klimatu: Kołobrzeg, Bourdeux i Møre og Romsdal.
Częścią projektu realizowaną w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów kieruje prof. Bogna Gawrońska-Nowak. Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities Call (ENUTC) (https://jpi-urbaneurope.eu/news/announcement-16-projects-recommended-for-funding-in-era-net-cofound-urban-transformation-capacities-enutc/?utm_source=JPI+Urban+Europe+Quarterly+Newsletter&utm_campaign=d508e794c6-mailchimp_nl_2020_05_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2bb048c51e-d508e794c6-364980982). Angielska nazwa projektu to: CREST – Climate resilient coastal urban infrastructures through digital twinning 2022-2024.

Publikacje