Wizyta studyjna w Rudzie Śląskiej i Bytomiu

2022-07-13 | Wawa_IRMiR

W czwartek 30 czerwca 2022 r. Instytut Rozwoju Miast i Regionów wraz z przedstawicielami Urzędów Miast w Rudzie Śląskiej i Bytomiu zorganizował wizytę studyjną szlakiem rewitalizacji na Górnym Śląsku. Wzięli w niej udział reprezentanci delegacji z ministerstw i samorządów lokalnych z Mołdawii i Ukrainy (m. in. z Ministerstwa Rozwoju Wspólnot i Terytoriów Ukrainy, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Republiki Mołdawii, Agencji Rozwoju Regionalnego, ukraińskich miast – Trościaniec, Chocim, Chmielnicki, Sokiriany, Swatowe i mołdawskich miast – Ceadîr-Lunga, Ungheni, Kaguł, Jedyńce, Cimișlia). Wizyta była uzupełnieniem wydarzeń 11. Światowego Forum Miejskiego w Katowicach.

         

 

Uczestnicy zwiedzili najważniejsze miejsca i obiekty związane z rewitalizacją w dwóch śląskich miastach: Rudzie Śląskiej i Bytomiu. Wizytę rozpoczęto od Stacji Biblioteka w Rudzie Śląskiej – zrewitalizowanego obiektu dworca kolejowego, który poza swoją pierwotną funkcją, pełni również rolę Miejskiej Biblioteki Publicznej. Następnie goście zapoznali się z historią obszaru Koksowni Orzegów, gdzie wykorzystano innowacyjne metody oczyszczania zdegradowanego gruntu oraz zwiedzili zrewitalizowany Rynek Orzegowski w centrum dzielnicy Orzegów. Kolejnym punktem wycieczki był Trak Rudzki – tereny zielone powstałe na obszarze poprzemysłowym oraz Góra Antonia – zrekultywowane zwałowisko pocynkowe, które obecnie stało się atrakcyjną przestrzenią publiczną.

Drugim miastem, które odwiedzili uczestnicy wycieczki był Bytom. Goście mieli okazję zwiedzić teren dawnej kopalni Rozbark, który aktualnie pełni funkcję centrum sportowo-kulturalnego. Kompleks składa się z kilku budynków. Pierwszym z nich był budynek unikatowego w skali kraju Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych Skarpa Bytom posiadający zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną strefę do uprawiania sportów wspinaczkowych. Drugim zrewitalizowanym obiektem był budynek dawnej Cechowni kopalni Rozbark, gdzie obecnie swoją siedzibę ma Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK. Spektakle taneczne, które się tu odbywają, nawiązują często do konceptu ciała industrialnego, kojarzącego się z górniczą historią Śląska.

 

Program wizyty pozwolił na zapoznanie się z najważniejszymi obiektami i miejscami związanymi z procesem rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Rudzie Śląskiej i Bytomiu. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie wizyty.

Publikacje