Wiceminister Marcin Przydacz otworzył rozbudowany Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości we Lwowie

2019-10-16 | IRMiR

Kluczem do dobrosąsiedzkich relacji i zwiększania wymiany handlowej jest rozwój życia ekonomicznego i upowszechnianie przedsiębiorczości po obu stronach granicy. Powstały dzięki środkom Polskiej Pomocy Rozwojowej Inkubator we Lwowie może być symbolem takiej współpracy. Niewielki Inkubator powstał w 2015 roku, jednak zainteresowanie przerosło oczekiwania i w efekcie w latach 2017-2019 został rozbudowany i zmodernizowany. Aktualnie pracuje w nim ponad 120 osób, głównie z sektora IT.

Uroczystego otwarcia Inkubatora po 3-letniej rozbudowie dokonał Wiceminister Spraw Zagranicznych RP Marcin Przydacz oraz Wicemer Lwowa Andrij Moskalenko. W imieniu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, który we współpracy z Instytutem Miasta Lwowa i Startup Depot zrealizował ten projekt, licznie zgromadzonych gości i media przywitała Zastępca Dyrektora IRMiR Aleksandra Jadach-Sepioło.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

20191003_163634
20191003_164519
20191003_164512

polska pomoc

Publikacje