Webinarium „Aktywna gospodarka nieruchomościami i polityka proinwestycyjna gmin”

2022-04-04 | Wawa_IRMiR

W dniu 31 marca br. odbyło się webinarium skierowane do miast-beneficjentów Programu „Rozwój lokalny”. Zainaugurowało ono dedykowane wsparcie zespołu IRMiR w III etapie projektu dla miast zainteresowanych rozwijaniem i promocją terenów inwestycyjnych oraz aktywną gospodarką gruntami w gminie.

Posiadanie strategii miasta lub gminy ukierunkowanej na rozwój gospodarczy kompleksowo ujmującej zagadnienia wspierania przedsiębiorczości i inwestycji może być pierwszym krokiem w kierunku budowy korzystnego klimatu inwestycyjnego. W ramach podejścia strategicznego warto zastanowić się, czy zasób, jakim są tereny inwestycyjne, jest dobrze przygotowany, czy mamy koncepcję jakich inwestorów oczekujemy, czy wiemy, czego oczekują ci inwestorzy? Wiele samorządów traktuje posiadanie terenów inwestycyjnych jako klucz rozwoju społeczno-gospodarczego. Jednak bez podejścia strategicznego w połączeniu z marketingowym mówimy raczej nie o atrakcyjnych terenach inwestycyjnych, a o gruntach pod inwestycje.

Webinarium skierowane było do uczestników Programu „Rozwój lokalny”, w szczególności do miast-beneficjentów III etapu. Celem jego było przedstawienie kompleksowego spojrzenia na politykę proinwestycyjną – z uwzględnieniem jej różnych elementów warunkujących budowę przyjaznego klimatu inwestycyjnego w gminie. Choć tereny inwestycyjne są warunkiem koniecznym dla prowadzenia polityki proinwestycyjnej, to jednak same w sobie nie dają gwarancji przyciągnięcia inwestorów. Skuteczna polityka proinwestycyjna wymaga strategicznego i kompleksowego podejścia.

Proponowany system wsparcia IRMiR dla miast uczestników Programu „Rozwój Lokalny” w obszarach aktywnej gospodarki nieruchomościami oraz polityki proinwestycyjnej obejmuje:

– wsparcie doradcze w zakresie polityki proinwestycyjnej, w tym oferty inwestycyjnej i polityki fiskalnej

– transfer wiedzy i dobrych praktyk w zakresie aktywnego gospodarowania nieruchomościami do celów inwestycyjnych

– weryfikację potencjału inwestycyjnego przy pomocy wypracowanych narzędzi projektowych

– wsparcie analityczne przy wdrażaniu rozwiązań polityki proinwestycyjnej.

Wśród działań w projekcie planowanych przez nasz zespół w najbliższym okresie znajduje się: przeprowadzenie ankiety diagnostycznej dotyczącej potrzeb wsparcia, cykl warsztatów poświęconych elementom polityki proinwestycyjnej, organizacja wizyty studyjnej w Zatorze i Zatorskiej SAG, bieżące wsparcie doradcze i analityczne (dostosowane do potrzeb).

Kontakt:

Dariusz Mikołajczyk, tel. (+48) 12 634 23 46 wew. 40, mail: dmikolajczyk@irmir.pl

Jacek Koj, tel. (+48) 12 634 29 53 w. 58, mail: jkoj@irmir.pl

Publikacje