Wdrożenie Urban Labów – seminarium projektowe

2019-05-22 | IRMiR

W dniu 9 maja 2019 r. w siedzibie IRMiR w Krakowie odbyło się seminarium dotyczące postępów prac nad pilotażowym wdrożeniem w wybranych polskich miastach Urban Labów na bazie koncepcji wypracowanej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, a rozwijanej aktualnie w ramach projektu „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodnie z ideą smart city”, finansowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ze środków Programu Pomoc Techniczna.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Gdyni i Rzeszowa, a także zaproszeni goście, w tym pan Christoph Kirchberger – koordynator Aspern Mobil Labu w Wiedniu, który podzielił się z zebranymi gośćmi bogatymi doświadczeniami we wdrażaniu podobnego instrumentu w stolicy Austrii, która od wielu lat zajmuje czołowe pozycje w rankingach „inteligentnych miast”.

Podczas spotkania poruszonych zostało szereg tematów związanych z adaptacją koncepcji Urban Labów w obu miastach, jak również bardzo istotne zagadnienie – z punktu widzenia ich funkcjonowania –  dotyczące udostępniania danych miejskich.

Rolę doradczą i opiekę merytoryczną nad miastami, w których Projekt jest realizowany sprawuje Zakład Badań Procesów Gospodarczych (B3) w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów.

 

notka_1
notka_3
notka_2

Publikacje