Warsztaty z monitorowania rozwoju lokalnego

2019-09-24 | IRMiR

20 września 2019 r. Instytut Rozwoju Miast i Regionów zorganizował w siedzibie chorzowskiego Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży warsztaty dla przedstawicieli samorządów lokalnych z zakresu monitorowania rozwoju lokalnego.

Celem cyklu warsztatów realizowanych w ramach projektu pt. „Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrz-miejskim” jest opracowanie założeń systemu monitorowania na potrzeby bieżącej oceny i aktualizacji wieloletnich strategii rozwoju lokalnego oraz realizowanych na ich podstawie programów.

Docelowym użytkownikiem produktów opracowanych przez ekspertów Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Związku Miast Polskich są przede wszystkim władze samorządowe, które będą mogły stosować je do regularnej oceny rezultatów prowadzonych programów.

Projekt składa się z dwóch działań dotyczących monitorowania procesów rozwoju na poziomie gminy jako całości oraz w „większej rozdzielczości” na poziomie osiedli, dzielnic, sołectw czy punktów adresowych. Punktem wyjścia dla tworzonego systemu monitorowania wewnątrzgminnego były bogate doświadczenia monitorowania procesów rewitalizacyjnych, które pozwoliły na wytworzenie się w gminach pierwszych ram do monitorowania zmian w poszczególnych ich częściach (dzielnicach/sołectwach). W projekcie wykorzystywane są także doświadczenia miast uczestniczących w konkursie dotacji pn. „Modelowa Rewitalizacja Miast” oraz miast realizujących projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji. Wypracowany zestaw wskaźników do monitoringu rozwoju wraz z oprzyrządowaniem metodologicznym jest obecnie testowany z przedstawicielami tych właśnie 23 gmin w trakcie spotkań warsztatowych. W czasie warsztatów zespoły ekspertów weryfikują wypracowane wskazówki do monitorowania na poziomie wewnątrzgminnym. Przetestowane zestawy wskaźników zostaną dołączone do poradnika pt. „Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzgminnym” – w formie listy wskaźników rekomendowanych oraz fakultatywnych do stosowania w ramach programu „Rozwój lokalny” na poziomie wewnątrzgminnym.

W Chorzowie zorganizowano pierwsze spotkanie warsztatowe z całego cyklu. Poniżej fotorelacja z tego spotkania.

DSC_1106
DSC_1108
DSC_1107
DSC_1109

W imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowania gospodarzowi spotkania – Urzędowi Miasta Chorzów, w szczególności p. Jolancie Koczubik z Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, za pomoc organizacyjną w przygotowaniu warsztatów.

 

komplet_3_logotypy

Publikacje