Uruchomienie szkoleń dla doradców rozwoju lokalnego

2019-05-28 | IRMiR

W dniach 23 i 24 maja w Ożarowie Mazowieckim odbyło się pierwsze z półrocznego cyklu szkoleń dla doradców, organizowanego przez Związek Miast Polskich w ramach projektu predefiniowanego „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”.

Celem tego trzyetapowego projektu, finansowanego z tzw. mechanizmów norweskich, jest zapewnienie doradztwa 50 miastom, wyłonionym w otwartym naborze przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które jest operatorem Programu „Rozwój Lokalny” realizowanego w ramach MF EOG na lata 2014-2021. Eksperckie wsparcie tych miast ma na celu najpierw przygotowanie wysokiej jakości aplikacji grantowych, a następnie zapewnienie 15 miastom, które zostaną beneficjentami konkursu grantowego, stałej pomocy, pozwalającej na skuteczne wdrożenie opracowanych planów rozwoju. Ponadto, ogólnymi celami projektu są: zwiększenie efektywności planowania i wdrażania lokalnych polityk rozwojowych, wypracowanie i upowszechnienie modelu zintegrowanego rozwoju lokalnego oraz rekomendacji w zakresie rozwoju instytucjonalnego wśród pozostałych samorządów w kraju, a także rozwój współpracy między polskimi samorządami i instytucjami a ich odpowiednikami z Państw Donorów (MF EOG – Norwegia i Islandia).

Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) jest partnerem Związku Miast Polskich w tym projekcie, wraz z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Do zadań realizowanych przez Instytut należą:

  1. przygotowanie i udostępnienie oprogramowania do funkcjonowania Miejskiego systemu informacji geograficznej (M-GIS) jako narzędzia do analiz i monitorowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem zróżnicowania wewnątrzgminnego,
  2. wdrożenie narzędzia do oceny potencjału inwestycyjnego składników mienia komunalnego i podnoszenia ich wartości (narzędzia aktywnej gospodarki nieruchomościami),
  3. przeprowadzenie oceny potrzeb szkoleniowych oraz przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje pracowników samorządowych – w obszarach kluczowych dla realizacji lokalnej polityki rozwoju (m.in. efektywnego zarządzania majątkiem komunalnym, rewitalizacji, lokalnej polityki mieszkaniowej).

Tematem pierwszego szkolenia były sprawy organizacyjne, wprowadzenie do projektu oraz zajęcia wykładowo-warsztatowe dotyczące dostosowania miast do zmian demograficznych, kulturowych, technologicznych, ekonomicznych.

Publikacje