Urban Lab w Rzeszowie już otwarty

2019-10-11 | IRMiR

Po długim czasie przygotowań, w dniu 9 października 2019 r. zainaugurowana została działalność rzeszowskiego Urban Labu, który został stworzony w oparciu o koncepcję wypracowaną w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Rzeszowskie laboratorium miejskie jest częścią pilotażowego Projektu wdrożenia urban labów w polskich miastach, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ze środków z Programu Pomoc Techniczna.  Wcześniej w jego ramach uruchomiony został Urban Lab w Gdyni.

Siedziba Urban Lab Rzeszów znajduje się w bardzo prestiżowej lokalizacji – przy głównym deptaku miasta – ul. 3 Maja 13 – w Galerii Paniaga. Przestrzeń o powierzchni ponad 200 m2 ma być otwarta dla wszystkich mieszkańców zainteresowanych funkcjonowaniem ich miasta i wypracowywaniem rozwiązań mających podnosić jakość życia w Rzeszowie.

Uroczystego otwarcia dokonał wiceprezydent Rzeszowa – Pan Marek Ustrobiński – który w rzeszowskim Ratuszu odpowiada m.in. za inwestycje. W swoim wystąpieniu zaprezentował także ostatnie inwestycje i zrealizowane zadania w Rzeszowie zgodnie z koncepcją smart city.

Założenia rzeszowskiego projektu, który będzie realizowany przez zespół Urban Labu oraz miejskich urzędników przedstawił dyrektor Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej UM Rzeszowa – Pan Lesław Bańdur. Licznie zgromadzeni uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się także z samą koncepcją wdrożenia urban labów w Polsce, jak i samym projektem realizowanym przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów podczas prezentacji dra Bartosza Piziaka.

Do końca 2019 r. zaplanowane zostały działania w obszarach tematycznych związanych z transportem w mieście (w tym także elektromobilności) oraz wdrożenie rozwiązań służących udostępnianiu danych miejskich, w tym stworzeniu platformy internetowej. Ważnym założeniem całego Projektu jest także transfer wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy laboratoriami w Rzeszowie i w Gdyni, a docelowo także z innych polskich miast.

Fotorelacja

ULR_03
ULR_04
ULR_01
ULR_02
ULR_05

Krótka wideorelacja

komplet_3_logotypy

Publikacje