Udział ekspertów KIPPiM w projekcie Mazowieckiego Instytutu Kultury

2018-07-02 | IRMiR

Od tego roku Mazowiecki Instytut Kultury (MIK) przy eksperckiej pomocy Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa realizuje innowacyjny projekt Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu. Wybrane w konkursie miasta: Góra Kalwaria, Pułtusk i Sokołów Podlaski otrzymają wsparcie merytoryczne przy opracowaniu wybranego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, którego celem jest modelowa reintegracja społeczna z użyciem działań kulturalnych. 26 czerwca przedstawiciele gmin wzięli udział szkoleniu, podczas którego eksperci z KIPPIM przybliżyli kwestię partycypacji społecznej oraz przeprowadzili warsztaty, na których uczestnicy wypracowali modele partycypacji, które mają szansę sprawdzić się w działaniach prowadzonych na wyznaczonych w ich miastach obszarach rewitalizacji.

Więcej o projekcie na stronie MIK oraz na fb

 

Publikacje